LHV en Kamerleden komen op voor zorgmijders

 
De LHV en de Tweede Kamerleden maken zich steeds meer zorgen over patiënten die zorg mijden. Dat werd duidelijk in de Nieuwsuur-uitzending van afgelopen vrijdag. Bij zorgmijden volgen patiënten het advies van de huisarts niet op om financiële redenen.

Eerder dit jaar deed de LHV onderzoek waaruit bleek dat zo’n 94 procent van alle huisartsen hiermee te maken heeft. Bovendien heeft volgens 70 procent de huidige hoogte van het eigen risico consequenties voor de mate waarin men goede zorg kan leveren aan patiënten.

Aanleiding voor de Nieuwsuur-uitzending waren de antwoorden van Minister Schippers op de Kamervragen die volgden op het LHV-onderzoek. Hierin stelt de minister dat er geen  sprake is van een tendens dat patiënten om financiële redenen afzien van zorg. De minister concludeerde dit op basis van vier eigen onderzoeken. Hoogleraar huisartsgeneeskundige Henriëtte van Horst heeft deze onderzoeken bestudeerd en verbaast zich in het actualiteitenprogramma over de conclusie van de minister.

"Het klinkt indrukwekkend om naar vier onderzoeken te verwijzen, maar die moeten dan wel het juiste onderzoeken. Dat is niet het geval. Het vierde onderzoek zegt wel iets over zorgmijding, maar kwetsbare groepen zoals ouderen, analfabeten en eerste generatie allochtonen zijn niet vertegenwoordigd”. Ze zegt dat er mogelijk sprake is van een probleem dat veel zorgvuldigere monitoring vraagt. "Je moet niet verwijzen naar onderzoeken die iets anders onderzoeken", vertelt de hoogleraar in de uitzending.

Volgens Nieuwsuur neemt een Kamermeerderheid geen genoegen met de huidige reactie van minister Schippers. Pvda, SP, CDA, PVV, Groenlinks en SP vinden dat de minister het probleem niet serieus genoeg neemt. De LHV stelt: willen we het probleem van  zorgmijden een halt toeroepen, dan moeten we onnodige hoge financiële drempels voor zorg vermijden. Berichten wijzen er echter op dat op Prinsjesdag wederom een verhoging van het Eigen risico zal worden aangekondigd.

Meer over zorgmijden:

De Nieuwsuur uitzending kunt u hier terugkijken.

Bekijk hier het volledige LHV-onderzoek en –bericht over zorgmijden. 

De NCRV-Altijd Wat uitzending over zorgmijden kunt u hier terugkijken.