LHV en KNMG tegen meldplicht kindermishandeling

 
LHV en artsenfederatie KNMG wijzen een wettelijke meldplicht voor hulpverleners, zoals voorgesteld door PVV en VVD, af. Zo’n meldplicht zou een goede hulpverlening belemmeren en kan dus averechts uitwerken. Bovendien bevat de KNMG Meldcode Kindermishandeling voor artsen voldoende verplichtende elementen.

update 19/1: Ook de V&VN pleit voor een meldcode i.p.v. een meldplicht kindermishandeling

Een wettelijke meldplicht voor artsen heeft meer nadelen dan voordelen. Zo kan een stuwmeer aan – ook veel onterechte – meldingen ontstaan, omdat zorgverleners 'voor de zekerheid' zoveel mogelijk gaan melden. Ook kunnen ouders de zorg gaan mijden. Dat kan de onveiligheid van kinderen zelfs vergroten. Diverse onderzoeken ondersteunen dat een meldplicht meer nadelen dan voordelen heeft.

Veiligheid kind borgen
De KNMG Meldcode Kindermishandeling is primair gericht op hulp en daar gaat het om: hulp die de veiligheid van het kind kan borgen. Dit is ook de inzet van de KNMG-meldcode die uitgaat van 'Spreken, tenzij gegronde redenen om dit niet te doen'. Alle artsen worden geacht de KNMG Meldcode te gebruiken.

Verbetering
Maar de aanpak van kindermishandeling kan en moet nog beter. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat vorige week werd gepresenteerd biedt nuttige aanknopingspunten. Artsen moeten verantwoordelijkheid nemen, hun kennis en vaardigheden verder op peil brengen om situaties te herkennen en te taxeren, de weg naar forensische expertise beter leren benutten en in samenwerking met andere professionals in de jeugdketen zorgen voor kinderen die thuis niet veilig zijn. Dat komt de herkenning van kindermishandeling door artsen ten goede en dat vormt tot op heden een groot knelpunt.

Scholing van groot belang
De KNMG heeft aangegeven zich ervoor in te spannen artsen meer duidelijkheid en houvast te geven bij het taxeren van risico's en het beoordelen van de vraag wanneer het noodzakelijk is om te melden als medische hulp de veiligheid van jonge kinderen onvoldoende kan borgen. De LHV is in dat kader samen met de VHN betrokken bij de ontwikkeling van een digitale nascholing door de Augeo Foundation die in 2011 beschikbaar is voor huisartsen en huisartsenposten.

Meldplicht niet de juiste weg
Een wettelijke meldplicht vinden KNMG en LHV een brug te ver, temeer daar het nut daarvan niet gebleken is. De KNMG-meldcode kent voldoende verplichtende elementen. Een melding moet geen doel op zich worden. Een melding moet een middel zijn om hulp op gang te brengen daar waar dat nodig is.
Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, gaf gisteren op Radio 1 en in het televisieprogramma Nieuwsuur zijn licht op de kwestie.

Staatssecretaris
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS), die verantwoordelijk is voor jeugdzorg, heeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat zij binnen twee weken met haar keuze komt ten aanzien van een meldplicht of meldcode of een combinatie van beide.