LHV en verzekeraars verschillen van inzicht over vergoedingen LSP

 
LHV en verzekeraars verschillen van inzicht over vergoedingen LSP
In maart 2016 hebben wij u bericht dat de LHV een nieuwe vergoedingsregeling heeft afgesproken met de zorgverzekeraars, als tegemoetkoming voor huisartsen in de kosten die zij maken voor het LSP. Sindsdien is er discussie ontstaan tussen de LHV en Zorgverzekeraars Nederland over de interpretatie van de vergoedingsregeling. In dit bericht leest u over deze discussie en de afhandeling.

In de regeling is afgesproken dat huisartsen een basisvergoeding €0,89 per nieuw aangemeld patiëntendossier krijgen, als tegemoetkoming voor het benaderen en afhandelen van de toestemming van de patiënt. Als een huisarts veel energie heeft gestoken in het benaderen van zijn patiënten en (daardoor) meer dan 35 procent van de patiënten toestemming heeft gegeven, dan staat daar een vergoeding van €1,18 per nieuw aangemeld dossier tegenover. Daar is de LHV mee akkoord gegaan.

ZN stelde later dat de hogere vergoeding van €1,18 alleen is afgesproken voor alle dossiers die boven die 35 procent uitkomen. Binnen één praktijk geldt dan dus dat voor de dossiers onder die grens er minder wordt uitgekeerd dan voor de dossiers boven de 35 procent, terwijl er voor alle aangemelde dossiers evenveel moeite is gestoken in de toestemmingsvraag. Dat vindt de LHV niet terecht.

VZVZ betaalt niet zonder overeenstemming

De VZVZ is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vergoedingsregeling, maar kan geen vergoedingen uitkeren aan huisartsen totdat LHV en ZN het eens zijn over de interpretatie. Omdat wij niet willen dat huisartsen de dupe worden van dit conflict, kiezen we er nu voor om dan toch instemmen met de interpretatie van ZN.

Overigens gaat het op praktijkniveau niet om een groot verschil in de hoogte van de vergoedingen. Het gaat de LHV om het principe: als iemand veel energie heeft gestoken in het benaderen van de patiënten, dan verdient die het om daar eerlijk voor gecompenseerd te worden en dus per patiënt gelijk uitbetaald te worden.