LHV gaat in overleg met VWS over huisartstekorten

 
LHV gaat in overleg met VWS over huisartstekorten
De afgelopen maanden krijgt de LHV steeds meer signalen binnen over huisartstekorten of de dreiging daarvan. Die signalen hebben ook de politiek bereikt en leidden onlangs nog tot Kamervragen van de VVD. Minister Bruins van Medische Zorg heeft gisteren in een debat in de Tweede Kamer aangekondigd in overleg te gaan met de LHV over dit onderwerp.

Minister Bruins heeft eerder aangegeven de huisartsentekorten als regionale aangelegenheid te zien. De LHV heeft daarop contact met de minister opgenomen, om hem te laten weten wat onze zorgen zijn over deze complexe problematiek (lees daarover ook Ella Kalsbeek’s eerdere column). Tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft de minister nu laten weten op korte termijn met ons in gesprek te zullen gaan. Dat is een uitnodiging die wij graag aannemen.

Debat over eerstelijnszorg

Tijdens het debat in de Tweede Kamer kwamen ook nog andere huisartsenonderwerpen voorbij. Kamerleden kwamen met verschillende suggesties. Fleur Agema (PVV) pleitte voor verlaging van de normpraktijk voor huisartsen naar 1800 patiënten met als voorwaarde dat er substitutie plaatsvindt. Sharon Dijksma (PvdA) hield een vurig pleidooi om de werkdruk bij huisartsen te verlagen vooral in de achterstandswijken. Ook het LHV-pleidooi voor “meer tijd voor de patiënt” en het verder uitrollen van de pilots van VGZ en Zilveren Kruis kwam meerdere keren ter sprake. De minister kondigde aan dat het zijn bedoeling is om hierover in het nieuwe bestuurlijk hoofdlijnenakkoord strikte afspraken te maken.

Voorafgaand aan het debat hadden LHV en InEen samen een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie van VWS, om aandacht te vragen voor drie thema’s:

  1. Integrale benadering nieuwe bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden
  2. Hoge werklast & werkdruk bij huisartsen
  3. Belang van goede ondersteuning en organisatie van de huisartsenzorg