LHV heeft intentie om door te gaan met het LSP

 
De uitrol van het LSP vordert gestaag en er is intentie om door te gaan met deze vorm van medische gegevensuitwisseling. Dat constateerden de convenantspartijen (LHV, KNMP, NVZ, InEen, NPCF, ZN, Nictiz en ICT-leveranciers) tijdens de jaarlijkse bestuurlijke evaluatie van het LSP-convenant, die 26 november gehouden werd.

Het huidige convenant loopt tot en met 2015. De VZVZ, de beheerder van de infrastructuur, zal nu een plan uitwerken voor een convenant vanaf 2016. Voor de instemming van de LHV is het van belang dat het LSP zich richt op de uitwisseling van huisartswaarneemgegevens (tussen huisartsenpost en huisartsenpraktijk), medicatiegegevens (van apotheek naar huisartsenpraktijk en huisartsenpost) en gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën. De LHV acht uitwisseling van deze gegevens van belang in het kader van de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid en patiëntbetrokkenheid.

Obstakels

De LHV maakt zich er ook hard voor dat alle onnodige drempels in het proces van aansluiten en gebruiken van het LSP worden weggenomen. Zo vindt de vereniging het van belang dat aansluit- en gebruikskosten die huisartsen moeten maken, worden vergoed. Ook moet er een redelijke tegemoetkoming zijn voor de kosten en moeite die gepaard gaan met het vragen en registreren van toestemming aan patiënten.