LHV Huisartsendag verplaatst naar zaterdag 19 september 2020

 
LHV Huisartsendag verplaatst naar zaterdag 19 september 2020
De eerste editie van de LHV Huisartsendag wordt verplaatst naar zaterdag 19 september 2020. De LHV geeft alle voorrang aan de continuïteit van huisartsenzorg. In deze drukke tijden zou het zeer onverstandig zijn om een grote groep zorgverleners bij elkaar te brengen. Dit sluit aan op de actuele maatregelen van de overheid, om tot het eind van de maand maart geen evenementen te houden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de LHV Huisartsendag te verplaatsen naar het najaar. Wij hebben immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: ‘Wij merken dat huisartsen en hun ondersteunend personeel de handen vol hebben aan de zorg voor hun patiënten om de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Dit vergt alle tijd en aandacht. Huisartsen en hun medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn onmisbaar in de zorg. Zij hebben ook een groter risico om met kwetsbare patiënten in contact te komen. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom hebben wij helaas -maar onvermijdelijk- de LHV Huisartsendag moeten verplaatsen.’

Advies voor huisartsen

Woensdag 11 maart publiceerde LHV een advies voor huisartsen:

De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.
In de regio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) per veiligheidsregio tot aangescherpte maatregelen komen.

De LHV heeft hierover contact gehad met onder anderen het RIVM. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 april 2020.

LHV stelt bijeenkomsten en evenementen uit

Uiteraard volgt de LHV dit advies zelf op, voor de bijeenkomsten en evenementen die wij als vereniging zelf organiseren. De LHV Huisartsendag (gepland voor zaterdag 18 april 2020) is daarom verplaatst naar zaterdag 19 september 2020. Tickets blijven geldig of kunnen kosteloos geannuleerd worden. Alle huisartsen die al een ticket hebben gekocht, hebben per e-mail nadere informatie ontvangen. 

Ook de scholingen van de LHV Academie en andere LHV-bijeenkomsten met groepen huisartsen worden voorlopig waar mogelijk via beeldvergaderen/videoconferencing georganiseerd of uitgesteld of geannuleerd.