LHV Ledenraad ziet rol voor huisartsen in COVID-vaccinaties

 
LHV Ledenraad ziet rol voor huisartsen in COVID-vaccinaties
Tijdens een online vergadering op 24 november heeft de Ledenraad gesproken over de vraag van het ministerie van VWS of huisartsen een rol kunnen spelen in het vaccineren van een specifiek deel van de bevolking. Vanwege het maatschappelijk belang van een spoedige en brede COVID-vaccinatiecampagne heeft de Ledenraad besloten dat huisartsen daar een bijdrage aan kunnen leveren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De afgelopen weken zijn in alle regionale LHV-huisartsenkringen de argumenten en meningen van huisartsen verzameld over de rol van huisartsen in de COVID-vaccinatie. Daarnaast hebben we hierover afgestemd met het NHG (voor de medisch-inhoudelijke beoordeling) en VPHuisartsen.

Op basis van alle input heeft de Ledenraad de voors en tegens tegen elkaar afgewogen. Zo is de precieze werklast die de vaccinatie gaat opleveren nog onduidelijk, vanwege alles wat nog niet bekend is over de vaccins. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: “Het is zeker een extra taak op het toch al volle bord van de huisarts. We zitten echter in een uitzonderlijke tijd, een noodsituatie. Het maatschappelijk belang heeft voor de huisartsen in de LHV Ledenraad de doorslag gegeven.”  

De instemming van de Ledenraad geldt vanaf nu tot eind 2021. Mocht er dan nog of opnieuw een beroep op huisartsen worden gedaan voor de COVID-vaccinatie, dan zal hierover opnieuw een besluit worden genomen.

Doelgroepen

De bedoeling is dat de huisartsen de komende periode de vaccinaties gaan uitvoeren voor specifieke doelgroepen, die zij als beste kennen en kunnen selecteren. Het gaat hierbij om ouderen en patiënten die om medische redenen voorrang zullen krijgen. Voor de instemming van de Ledenraad is die afbakening belangrijk. Het is logisch dat de grootschalige vaccinatiecampagne voor de rest van de bevolking dan door anderen, zoals de GGD, wordt opgepakt.

Voorwaarden

We hebben een aantal voorwaarden gesteld, die bepalend zijn voor de uiteindelijke inzet en rol van de huisartsen. Het uitgangspunt daarbij is dat de COVID-vaccinatie-aanpak zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande aanpak van de griepvaccinatie. Denk daarbij aan zaken zoals dezelfde doelgroep en dezelfde logistiek en voorraadopslag. Dat maakt de selectie en uitvoering van de vaccinatie voor huisartsen zo laagdrempelig mogelijk. Ook moet de veiligheid van de huisartsen en de medewerkers in de huisartsenpraktijk geborgd zijn.

Praktische uitwerking

We hebben reeds een afspraak met het ministerie van VWS over een kostendekkend tarief. Over een aantal andere praktische zaken zijn de afspraken nog in de maak. Zoals de vrijheid om zelf het tijdstip te bepalen zodat het in te passen is naast de reguliere huisartsenzorg, een vangnet voor mensen die niet bij hun huisarts terecht kunnen, het faciliteren van een externe locatie als er in de eigen praktijk te weinig ruimte is, vrijwaring voor claims die te maken hebben met de werkzaamheid van het vaccin, en dergelijke.

Het verdere proces

De eerstvolgende stap nu is de goedkeuring en vervolgens levering van vaccins. De overheid zal het vaccinatieprogramma verder uitwerken, om te bepalen welke vaccin in welke hoeveelheid beschikbaar komt voor welke doelgroep. Dat is nodig om te bepalen of en welke rol huisartsen in de campagne precies kunnen spelen. We houden nauw contact met het ministerie van VWS en we houden onze leden op de hoogte van de voortgang.