LHV na jarenlange strijd vrijgesproken van onterechte beschuldigingen ACM

 
LHV na jarenlange strijd vrijgesproken van onterechte beschuldigingen ACM
De rechtbank in Rotterdam deed donderdag 17 december uitspraak in een al jaren slepende zaak tussen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de LHV. De duidelijke vrijspraak door de rechter betekent dat nu eindelijk voor iedereen vaststaat wat de LHV al die tijd al gezegd heeft: dat de LHV de Mededingingswet niet heeft overtreden. Daarom is ook de door de ACM opgelegde miljoenenboete nu geschrapt.

Bij de LHV is er een hoge mate van voldoening dat met deze rechterlijke uitspraak de onterechte beschuldigingen en de bijbehorende boete nu van tafel zijn. “We krijgen uit het hele land felicitaties binnen, zowel van huisartsen als andere zorgpartijen én daarbuiten. Je ziet dat deze zaak enorm leeft binnen onze achterban. We zijn blij dat we nu eindelijk in het gelijk zijn gesteld,” zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV.

Wrange nasmaak

Er blijft echter ook een wrange nasmaak achter door de gang van zaken. Kalsbeek: “Het is buitengewoon frustrerend dat de rechter er aan te pas moest komen en dat we pas in december 2015 een uitspraak hebben over een zaak die sinds het voorjaar van 2010 speelt. Al die tijd heeft de ACM volgehouden dat de LHV in overtreding is geweest. Onze bewijzen van het tegendeel zijn door de ACM niet erkend. Zelfs het overduidelijke oordeel van een onafhankelijke adviescommissie, die door de ACM was ingeschakeld, is door de toezichthouder terzijde geschoven.

Die commissie was eveneens van oordeel dat er geen aanleiding was tot een boete. Toen de ACM desondanks voet bij stuk hield, is de LHV naar de rechter gestapt. Dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen. De rechter heeft overduidelijk geoordeeld dat wij de wet in geen enkele zin hebben overtreden.”

Negatieve impact  

“Dit hele proces heeft enorm veel van onze vereniging gevergd, in tijd en in kosten", stelt Ella Kalsbeek. “En dan heb ik het nog niet eens over het averechtse effect van het optreden van de ACM. De boete (die oorspronkelijk € 7,7 miljoen was) is in het hele zorgveld als een mokerslag ervaren. De opstelling van de ACM heeft daardoor juist veel schade berokkend: projecten vielen stil, huisartsen en anderen zijn terughoudend geworden met het nemen van zorginitiatieven. We proberen die schade nu te repareren en de uitspraak van de rechter helpt daar bij. Maar de impact op de afgelopen vijf jaar kunnen we niet ongedaan maken.”

Mededingingswet wringt met huisartsenzorg

In deze zaak is ook duidelijk te zien dat de Mededingingswet niet past in de zorg. De ACM kijkt naar de zorg als een ‘markt’. Maar de huisartsenzorg is geen markt zoals andere sectoren dat zijn. Daarom pleit de LHV actief voor een verandering van de mededingingsregels voor de zorg.

Bekijk ook: