LHV neemt afscheid van bestuursleden Paulus Lips en Garmt Postma

 
LHV neemt afscheid van bestuursleden Paulus Lips en Garmt Postma
Met een drukbezochte bijeenkomst heeft de LHV dinsdag 26 maart afscheid genomen van bestuurslid Paulus Lips. Na zes jaar als landelijk bestuurder vertrekt de huisarts uit Amsterdam bij de LHV. Ook bestuurslid Garmt Postma van wie al eerder afscheid werd genomen, vertrekt na twee jaar bij de LHV.

Paulus Lips

"Paulus combineerde eerst bij LHV-Wadi en daarna in het landelijk bestuur zijn achtergrond als wetenschapsfilosoof met zijn brede netwerk van vakgenoten", zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. "Paulus heeft zich in de afgelopen zes jaar als bestuurslid onder meer ingezet voor een goed functionerende bekostiging van de huisartsenzorg, voor het Hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg en voor de belangen van werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk, onder andere via zijn voorzitterschap van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Ook medisch-ethische kwesties als de zorg rond het levenseinde en euthanasie liggen hem na aan het hart. Hij toonde zich daarbij denker en doener tegelijk. Als LHV-bestuur en vereniging gaan we hem missen."

In de aprileditie van De Dokter is het voorwoord van Paulus Lips.

Per 1 april vertrekt ook bestuurslid/huisarts Garmt Postma na twee jaar bij de LHV. Van hem werd al eerder afscheid genomen. Ella Kalsbeek: "Garmt heeft besloten dat hij op een andere plek meer kan bijdragen aan de huisartsenzorg. In de afgelopen jaren heeft hij die bijdrage ook al geleverd als kringbestuurder en de laatste 2 jaar in het landelijk bestuur, waar hij zijn sporen verdiende in onder andere ouderenzorg en preventie, de meldcode kindermishandeling en eerstelijnsverblijf. We kijken terug op een prettige samenwerking en wensen Garmt veel succes in zijn nieuwe baan."

Garmt Postma