LHV nog steeds bezorgd over Jeugdwet

 
Na de hoorzitting begin september over de Jeugdwet, waar ook de LHV aan deelnam, zijn er door de Tweede Kamer schriftelijke vragen ingediend bij het kabinet. Afgelopen week is de reactie vanuit de betrokken staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer gestuurd. De LHV leidt uit die antwoorden af dat er nog steeds reden tot zorg is.

De LHV is van mening dat het verwijsrecht van de huisarts niet mag worden ingeperkt. Het budget van de gemeenten mag niet leidend Huisarst tijdens een spreekuur met kinderenzijn bij het bepalen welke zorg een jongere ontvangt, dat moet de medisch-inhoudelijke inschatting zijn van zorgprofessionals. Elk kind moet de zorg kunnen ontvangen die medisch gezien noodzakelijk is, ongeacht de gemeente of regio waarin het woont. Om te garanderen dat huisartsen de jeugd de basishuisartsenzorg kunnen blijven leveren, is het cruciaal dat er goede en voldoende verwijsmogelijkheden zijn. Woensdag 9 oktober gaat de Tweede Kamer met de betrokken bewindspersonen in debat over de Jeugdwet. De LHV volgt dit proces nauwlettend en levert input waar mogelijk en nuttig. In een eerder stadium heeft de LHV haar standpunt duidelijk gemaakt via de hoorzitting in de Tweede Kamer, een position paper, een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS en één-op-één-gesprekken met woordvoerders Jeugd in de Tweede Kamer.

Op de website staat sinds deze week het dossier Jeugdwet. Daarin staan de belangrijkste berichten en documenten over dit onderwerp tot nu toe.