LHV onderbouwt bezwaren in brief aan minister

 
De LHV heeft in een brief aan minister Schippers de bezwaren onderbouwd op de voorgestelde structurele korting van 132 miljoen euro op de huisartsenzorg. De korting is onterecht. 'Overschrijdingen' zijn grotendeels het gevolg van te krappe ramingen en bewust door VWS ingezet beleid. Huisartsen worden nu gestraft met een structurele korting van circa € 19.000 per normpraktijk van 2.350 patiënten.

Aanwijzing korting op huisartsenzorg
De structurele korting van € 132 mln. is door minister Schippers als volgt onderbouwd:

1.  Overschrijding huisartsenzorg 2010  € 45 mln.
2. 

Overschrijding geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie 2010.
(€ 70 mln., waarvan € 35 mln. wordt toegeschreven aan
huisartsenzorg)

€ 35 mln.
3. Overschrijding huisartsenzorg 2009 € 30 mln
4.  Niet realiseren taakstelling doelmatig voorschrijven 2011 € 22 mln.
Totaal  € 132 mln. 

De korting van € 132 mln. moet volgens de minister worden verwerkt in de inschrijftarieven.

Inschrijftarieven

REACTIE OP VOORGESTELDE BEZUINIGING
Ad 1. Overschrijding huisartsenzorg 2010

 • Uit CVZ-cijfers blijkt dat deze overschrijding niet het gevolg is van de uitgaven aan inschrijf- en consulttarieven.
 • De overschrijding is wel het gevolg van gestegen uitgaven voor:
  • Het uurtarief voor avond-, nacht- en weekendzorg (ANW);
  • Praktijkondersteuning somatiek (POH-S);
  • Praktijkondersteuning GGZ (POH-GGZ);
  • Modernisering en Innovatie (M&I).

Ad 2. Overschrijding geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie 2010

 • Het gaat hierbij om uitgaven aan ketenzorg, innovatie en geïntegreerde eerstelijnszorgproducten (GEZ-gelden).
 • De 'overschrijding' is vooral ontstaan doordat VWS tussentijds het beschikbare kader fors heeft verlaagd.

Ad 3. Overschrijding huisartsenzorg 2009
Deze overschrijding is al verwerkt in de Rijksbegroting 2011, maar wordt nu alsnog teruggehaald.

Ad 4. Niet realiseren van taakstelling doelmatig voorschrijven 2011

 • Voor 2011 en verder is voor doelmatig voorschrijven een besparing ingeboekt van € 110 mln.
 • Ondanks dat nog onduidelijk is of de besparingen in 2011 en de volgende jaren worden behaald, vindt nu al een structurele korting van € 22 mln. plaats.

CONCLUSIE: LHV bezwaren tegen bezuiniging

 • De korting is onterecht.
 • De 'overschrijdingen' vinden niet plaats in het basisaanbod overdag. De 'overschrijdingen' zijn wel grotendeels het gevolg van te krappe ramingen en bewust door VWS ingezet beleid, namelijk:
  - de verhoging van het ANW-uurtarief;
  - uitbreiding van substitutie/M&I-zorg en POH-S
  - de invoering van POH-GGZ en de invoering van apart bekostigde ketenzorg.
 • Huisartsen worden hiervoor nu gestraft met een structurele korting van circa € 19.000 per normpraktijk van 2.350 patiënten.

Brief aan de minister
Leest u de volledige onderbouwing van onze bezwaren op de bezuiniging in de brief van de LHV aan de minister.