LHV ondertekent Green Deal Zorg

 
LHV ondertekent Green Deal Zorg
Samen met 132 andere partijen heeft de LHV op 10 oktober de Green Deal Zorg getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken. LHV Bouwadvies helpt u graag bij het verduurzamen van uw huisartsenpraktijk. In dit bericht leest u meer over de Green Deal en wat LHV Bouwadvies voor u kan betekenen.

Met de Green Deal Zorg zijn er afspraken gemaakt om de zorg in Nederland duurzamer te maken. De eerste Green Deal uit 2015 - 'Nederland op weg naar duurzame zorg' - heeft een brede beweging in gang gezet. De nieuwe Green Deal heeft als titel 'Duurzame zorg voor een gezonde toekomst' en spitst zich toe op 4 concrete doelen:

  1. Terugdringen van CO2-uitstoot;
  2. Circulair werken;
  3. Schoner water;
  4. Gezondmakende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten, cliënten en zorgmedewerkers.

Duurzaamheid is onderdeel van LHV Bouwadvies

Bij het verduurzamen van de zorg(sector) gaat het ook om een gezond leef- en werkklimaat. Kennisuitwisseling en onderzoek op het gebied van verduurzamen van praktijkhuisvesting is interessant voor onze leden. Denk daarbij aan comfort, maar ook aan huisvestingslasten door lager energieverbruik en verlaging van de CO2-emissie.

Op het gebied van huisvesting verwachten we bijvoorbeeld de eis dat praktijkgebouwen over enkele jaren minimaal een energielabel C moeten hebben om verhuurd te kunnen worden. Ook de transitie naar gasloos verwarmen is komende jaren aan de orde.

De bewustwording, het stimuleren, informeren en ondersteunen van onze leden rondom deze thema’s passen goed bij LHV Bouwadvies. Hierbij willen wij inspelen op ontwikkelingen rond praktijkhuisvesting in de eerste lijn. De LHV en onze leden kunnen daarbij worden geholpen door de mede-ondertekenaars van de Green Deal.

Over LHV Bouwadvies

LHV Bouwadvies ondersteunt bij de bouw en verbouw van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. Daarnaast informeren en ondersteunen we onze leden op het gebied van duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering. Het aanhaken bij de Green Deal biedt daarin meerwaarde. 

Meer over LHV Bouwadvies

Andere ondertekenaars

Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen hebben zich aangesloten bij de nieuwe Green Deal. Zij ondersteunen de verduurzaming van zorgorganisaties vanuit eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Zo gaan de ministeries zich inspannen om belemmeringen weg te nemen in wet- en regelgeving, als die het behalen van de doelstellingen van de Green Deal in de weg staan.

Daarnaast is er een groot aantal bedrijven dat producten en diensten levert waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen worden gerealiseerd. Ook zij ondertekenen de overeenkomst.