LHV onderzoekt: hoe wilt ú werken?

 
LHV onderzoekt: hoe wilt ú werken?
Dit najaar brengt de LHV in kaart wat de voornaamste wensen en drijfveren van huisartsen zijn, ten aanzien van hoe ze nu werken en van hoe ze dat in de toekomst willen doen. Op dit moment staat er een online enquête uit onder alle leden van de LHV. Doet u ook mee?

Als huisarts heeft u een prachtig vak: langdurig contact met de patiënt, veel afwisseling in de soorten klachten die u ziet en naast de basiszorg kunt u extra zorg aanbieden als dat uw interesse heeft. Ook kunt u meerdere zijpaden inslaan: verbreding van het werk door opleiden, onderzoek, bestuur of managementtaken of juist verdieping zoeken door specialisatie.

Tevens groeien de wensen en behoeften van de beroepsgroep mee met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal tweeverdieners, aandacht voor de werk-privébalans, een hoger beroep op mantelzorg, de 24-uurseconomie als schijnbare vanzelfsprekendheid etc.

Als LHV willen we onze leden zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun gewenste manier van werken en de carrièrestappen die ze overwegen. Daarom willen we een actueel inzicht krijgen in hoe huisartsen daar zelf tegen aankijken. 

De enquête  

Via een online enquête vragen we al onze leden naar hun gewenste manier van werken. Daarin gaat het onder andere over praktische en organisatorische zaken zoals het gewenste aantal werkdagen en -tijden en hoe de ideale praktijk om in te werken er uitziet. Maar het gaat ook over drijfveren: wat maakt dat u huisarts wilt zijn en wat heeft u nodig om te zorgen dat uw werk leuk én behapbaar blijft tot aan uw pensioen?  

Leden ontvangen via de mail een uitnodiging om deel te nemen. De enquête sluit op 8 december. We hopen op een grote respons. 

Hoe wil de huisarts dokteren?

De online enquête is een onderdeel van het project ‘Hoe wil de huisarts dokteren?’. Onder die noemer brengen we in beeld wat de drijfveren zijn van huisartsen in hoe ze nu werken en in hoe ze in de toekomst het vak willen uitoefenen. Ook willen we weten welke omstandigheden daarop de meeste invloed hebben. Deze kwantitatieve enquête is voorafgegaan door een kwalitatieve fase van een-op-een-gesprekken met huisartsen die daarvoor steekproefsgewijs zijn benaderd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2.

De totale uitkomsten van dit onderzoek geven ons inzicht in hoe huisartsen hun nabije toekomst voor zich zien en waar huisartsen het meeste behoefte aan hebben als het gaat om hoe ze werken. Het doel is dat we het beleid en de dienstverlening van de LHV beter kunnen afstemmen op deze wensen, bijvoorbeeld op onderwerpen zoals de arbeidsmarktproblematiek en ondersteuning praktijkstart en praktijkstop.