LHV over kernwaarden: op een positieve manier de grenzen afbakenen

 
LHV over kernwaarden: op een positieve manier de grenzen afbakenen
De LHV is blij met de oplevering van de vernieuwde kernwaarden op 21 januari. Uit de uitkomsten blijkt duidelijk dat huisartsen trots zijn op hun vak en staan voor goede, persoonlijke patiëntenzorg. Voor de toekomst is van groot belang dat we allemaal de ruimte hebben om naar deze kernwaarden en kerntaken te handelen. Daarin zien we ook voor onszelf een taak.

Meer lezen over de kernwaarden en kerntaken en andere uitkomsten van de Woudschotenconferentie: lees het online magazine.

Dankzij de vele huisartsen en huisartsen-in-opleiding die hebben meegepraat en hun mening hebben gegeven en de grote inzet van een inhoudelijke commissie van huisartsen, kunnen de uitkomsten rekenen op een breed draagvlak. Ze zijn daarmee een goede basis voor toekomstige beslissingen en beleid: voor individuele huisartsen, voor samenwerkingsverbanden en voor de huisartsenorganisaties die hen vertegenwoordigen.

Denken vanuit eigen kracht

Wendy Borneman, huisarts-bestuurder van de LHV en lid van de stuurgroep Toekomst Huisartsenzorg: “Het mooie aan deze kernwaarden en –taken is dat ze duidelijk vertellen waar we als huisartsen van zijn, wat wij als onze kern zien. Dat is vanuit je eigen kracht gedacht en niet als reactie op een ander. Tegelijkertijd bakenen we onze kern ook duidelijk af. Want – zeker in deze tijd met hoge werkdruk bij de huisarts – voelen we ook behoefte om de grenzen aan te geven.”

Namens de LHV was ook Lisette Keppel, huisarts en bestuurslid van de afdeling Wadi, lid van de stuurgroep. Lisette Keppel: “Inderdaad vanuit onze eigen kracht, met álle huisartsen. De kernwaarden en -taken vormen een mooie basis om als huisartsen in gezamenlijkheid de toekomst verder vorm te geven en om ook de randvoorwaarden daarvoor te gaan scheppen.
De laatste tijd lijken we als praktijkhoudend en waarnemend huisartsen soms meer tegenover elkaar te staan dan naast elkaar, dat is jammer. Maar in dit project bleek het tegenovergestelde het geval. Dat geeft maar weer aan dat we allemaal bovenal huisarts zijn en voor dezelfde kernwaarden en kerntaken staan. We hebben veel gezamenlijk en in deze basis vinden we elkaar. Samen staan we sterk.”

Voeding voor belangrijke thema’s

De nieuwe kernwaarden en kerntaken geven de LHV voeding voor allerlei dossiers. Borneman: “Bijvoorbeeld bij onze inzet voor Meer tijd voor de patiënt. Daarin spelen alle kernwaarden (persoonsgericht, continu, medisch-generalistisch en gezamenlijk) een belangrijke rol. Om aan die waarden recht te kunnen doen, is meer patiëntgebonden tijd en de mogelijkheid tot goede samenwerking binnen het praktijkteam en daarbuiten cruciaal.”
“Ook geven de uitkomsten richting voor de aanpak van de ANW-problematiek. Als huisartsen blijken we nog steeds nadrukkelijk te kiezen voor continuïteit in de huisartsenzorg. Ook zeggen we gezamenlijk te staan voor spoedzorg 24/7. Met richting de samenleving een duidelijk signaal dat het daarbij gaat om medische vragen die niet kunnen wachten tot de volgende (werk)dag.” In de uitvoering van die spoedzorg liggen nog de nodige uitdagingen en daar zullen we als LHV – ook in de huidige samenwerking met InEen en VPHuisartsen op dit vlak – de komende tijd volgende stappen in zetten.

Update van de Toekomstvisie 2022

In 2012 hebben we samen met het NHG de Toekomstvisie 2022 gemaakt. Die was gebaseerd op de toenmalige definitie van de kernwaarden. Met de kernwaarden en de kerntaken zoals we die nu hebben vastgesteld, zullen we de Toekomstvisie gaan updaten. Samen met NHG, InEen en VPH gaan we daarmee aan de slag. Hoe we dat precies gaan doen, gaan we nog met elkaar uitwerken. U hoort daar dus zeker nog meer van in 2019.

Achtergrond van dit project

De herijkte kernwaarden en kerntaken zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen acht huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, VPHuisartsen, HetRoerMoetOm, LOVAH, IOH en LHOV). Met grote inzet van de inhoudelijke commissie van huisartsen en op basis van de vele input die we uit het hele land hebben gekregen, zijn de kernwaarden en -taken van de huisartsenzorg geformuleerd. Dit project hebben we op 21 januari afgesloten met een conferentie voor huisartsen op Woudschoten, de plek waar 60 jaar eerder de eerste kernwaarden van de huisartsenzorg zijn opgesteld.