LHV overlegt met minister Bruins over huisartsentekorten

 
LHV overlegt met minister Bruins over huisartsentekorten
Op maandag 4 maart 2019 had LHV-voorzitter Ella Kalsbeek een afspraak met VWS-minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Ze bespraken met elkaar wat er gedaan kan en moet worden om de huidige en dreigende huisartsentekorten aan te pakken.

Aanleiding voor het gesprek was het gezamenlijke onderzoek van de LHV en VWS naar huisartsentekorten, waarvan de uitkomsten eind december 2018 zijn verschenen. In het onderzoeksrapport wordt een beeld geschetst van de omvang van de tekorten nu en de verwachtingen van de onderzoekers voor de nabije toekomst.

Dat beeld is niet rooskleurig: de verwachting is dat in de helft tot in bijna alle regio's tekorten zullen ontstaan in de komende 5 à 10 jaar. Een duidelijk signaal dat alle zeilen moeten worden bijgezet.

Plan van aanpak

Met de uitkomsten van het onderzoek in de hand zijn LHV en VWS aan de slag met een gezamenlijk plan van aanpak. Kalsbeek en Bruins hebben tijdens hun overleg besproken welke onderdelen prioriteit moeten krijgen en waar en hoe we andere partijen kunnen betrekken die ook invloed hebben op de oorzaken en oplossingen.

Voor de LHV staat buiten kijf dat er moet worden ingezet op een combinatie van oplossingen. De huisartsentekorten zien we in verschillende vormen en door wisselende oorzaken ontstaan. Per regio zijn er ook verschillen in de omvang en gevolgen van de problemen. Daarmee is er ook niet één oplossingsrichting om dit probleem aan te pakken. Er moet op landelijk en regionaal niveau door veel partijen worden samengewerkt om te zorgen dat het mooie vak van huisarts aantrekkelijk blijft en goede huisartsenzorg voor alle inwoners toegankelijk blijft.

Bezoek het webdossier Huisartsentekorten.