LHV peilt mening praktijkhouders over Cao Huisartsenzorg

 
LHV peilt mening praktijkhouders over Cao Huisartsenzorg
De LHV onderhandelt de komende periode over de nieuwe Cao Huisartsenzorg 2017. De huidige cao loopt tot 1 maart 2017. Om de inzet te kunnen bepalen voor het gesprek met de vakbonden wil de LHV graag weten hoe praktijkhouders tegen de cao aankijken. Hiervoor is een enquête uitgezet.

Onderwerpen

De vragen zijn opgeknipt in verschillende onderwerpen, zoals loonontwikkeling, betekenis van de cao in de dagelijkse bedrijfsvoering, scholing, arbeidsmarkt, etc. Praktijkhouders zijn via e-mail uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. We hopen dat ook dit jaar veel huisartsen de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen.

Lees meer over Cao Huisartsenzorg