LHV pleit voor uitstel behandeling wet gegevensuitwisseling

 
De eisen die het wetsvoorstel voor elektronische uitwisseling van patiëntengegevens stelt aan de informatiesystemen van zorgverleners zijn op dit moment niet haalbaar. Daarom pleit de LHV er voor dat de Eerste Kamer de wet voorlopig niet in behandeling neemt.

De wet cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling bevat een bepaling over ‘gespecificeerde toestemming’, die inhoudt dat patiënten gericht moeten kunnen aangeven welke zorgverleners welke informatie mogen ontvangen. Die vereisten zijn op dit moment niet uitvoerbaar. In een recente brief aan de Tweede Kamer en in beantwoording van vragen uit de Eerste Kamer erkent minister Schippers van VWS dat ook. Zij wil daarom dat betreffende onderdeel van de wet pas over drie jaar laten ingaan.

Eerst nader onderzoek nodig

De LHV stelt echter dat nu nog niet kan worden gegarandeerd dat de vereisten over drie jaar wel haalbaar zijn. Daarvoor moeten de implicaties voor de zorgpraktijk eerst worden onderzocht.  De LHV voert hierover, samen met artsenfederatie KNMG, apothekersvereniging KNMP en patiëntenfederatie NPCF, overleg met het minister van VWS.

Bovenstaande partijen zijn het ook met elkaar eens dat er een centraal patiëntenportaal nodig zal zijn om te zorgen dat de patiënt zelf de verleende toestemmingen kan beheren, wat weer noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de wet. Zo’n systeem is er nog niet en er is ook geen zicht op of en wanneer dat er komt.

Pas over ongeveer 12 maanden is in te schatten of bovenstaande punten kunnen worden opgelost en dus of de wet uitvoerbaar kan worden. Daarom pleit de LHV er bij de Eerste Kamer voor om te wachten tot de mogelijkheden duidelijk zijn. Daarna is het pas zinnig om over de wet te debatteren en te stemmen, omdat dan de realiseerbaarheid van het wetsvoorstel helder is.