LHV uit zorgen van huisartsen over ggz

 
LHV uit zorgen van huisartsen over ggz
Donderdag 31 mei vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de ggz. De LHV vraagt, samen met InEen, in aanloop naar het debat aandacht voor de problemen waar huisartsen tegenaan lopen. Die problemen zitten vooral in de wachttijden, de overheveling van zorg voor chronische ggz-patiënten en de soms nog gebrekkige afstemming tussen huisarts en ggz-behandelaar.

Wachttijden

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij de aanpak van de wachttijden topprioriteit geeft. Dat is positief, want de wachtlijsten bij veel ggz-instellingen leiden ook tot zorgen onder huisartsen en extra druk op de huisartsenpraktijk. Helaas heeft de staatssecretaris in april 2018 aangekondigd dat het niet lijkt te lukken om de wachttijden al uiterlijk in de zomer van 2018 terug te dringen, wat wel het streven was. 

Onderdeel van de aanpak van de wachttijden zijn regionale taskforces, waarin per regio knelpunten worden geïnventariseerd en opgelost. Deze aanpak is in enkele regio’s begonnen en wordt nu landelijk uitgerold. In alle taskforces zijn ook huisartsen betrokken, die meedenken over de oplossingen voor de wachttijden in de ggz en ook de belangen van de beroepsgroep behartigen. De eerste geluiden uit die taskforces zijn positief.   

Chronische patiënten

Andere zorgen die nog steeds leven onder huisartsen gaan over chronische ggz-patiënten. De zorg voor deze patiënten kan niet automatisch en kan niet in alle gevallen worden overgeheveld naar de huisartsenpraktijk. De huisarts en POH-GGZ bieden zo mogelijk de huisartsenzorg voor deze groep, maar kunnen uiteraard niet de gespecialiseerde zorg voor hun rekening nemen.

Vooraf en tussentijds moet de huisarts de ggz-behandelaar (psycholoog of psychiater) kunnen consulteren en de huisarts moet de zorg meteen weer kunnen opschalen als dat nodig is. Op al deze vlakken moet nog veel verbeteren. We zijn daarover ook in gesprek met GGZ Nederland.

Ambulante zorg

Voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening die thuis verblijven is ambulante zorg van de ggz belangrijk. Dat is nog niet in alle regio’s voldoende beschikbaar. Naast de beschikbaarheid van ambulante zorg is ook het sociaal domein onmisbaar. De samenwerking met het sociaal domein komt echter nog onvoldoende tot stand. Ook daar vragen we aandacht voor.

Debat 31 mei 2018

LHV en InEen hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie, die donderdag 31 mei met staatssecretaris Blokhuis in debat gaat. Daarin hebben we ook de hierboven genoemde zorgen benoemd.