LHV: verzekeraars, vraag patiënten toestemming vóór controle dossier

 
Verzekeraars moeten voortaan patiënten informeren als zij hun dossiers hebben ingezien. Dit informeren moet achteraf gebeuren. Tot op heden hoeven verzekeraars dit nog niet te melden. Dat is de strekking van de wetswijziging over inzage van zorgverzekeraars in patiëntendossiers in het kader van declaratiecontrole, waar de Tweede Kamer deze week mee heeft ingestemd. De LHV blijft er echter voor pleiten dat patiënten vooraf om toestemming wordt gevraagd.

Sinds 2011 hebben verzekeraars wettelijk het recht op inzage in het medisch dossier in het kader van controles. Zijn er onduidelijkheden, dan moeten zorgverlener en zorgverzekeraar hier het gesprek over aangaan. De wet stelt dat als allerlaatste mogelijkheid de medisch adviseur van een verzekeraar (dat is een arts, met een medisch beroepsgeheim) patiëntendossiers mag inzien. Wat de LHV betreft kan dit nooit zonder toestemming van de patiënt. Het beroepsgeheim is een cruciaal onderdeel van de vertrouwensrelatie tussen patiënten en artsen. Daar mag niet lichtvoetig mee worden omgesprongen. Lees ook onze eerdere berichtgeving hierover.

Vooraf vragen

Inmiddels stelt ook de Patiëntenfederatie Nederland dat verzekeraars de patiënt vooraf moeten vragen of hun dossier mag worden ingezien. 

Wetswijziging: inzage ook bij niet-gecontracteerde zorg

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Volgens de Wmg hebben de zorgverzekeraars het recht om de correctheid van zorgdeclaraties te controleren, onder de noemer ‘materiële controle’. Deze regel gold tot nu toe voor de naturapolis en voor de restitutiepolis, maar niet voor de situatie dat zorgaanbieder en zorgverzekeraar geen contract hadden. Met de nu aangenomen wijziging gaat dit controlerecht ook gelden voor niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast is via een amendement geregeld dat patiënten achteraf door de verzekeraars moeten worden geïnformeerd wanneer hun dossier is ingezien.

De KNMG heeft een bericht gepubliceerd waarin uitgebreider wordt uitgelegd wat de wijziging inhoudt voor arts en patiënt

Het voorstel voor de wetswijziging gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.