LHV voorstander van nationale standaard voor online gezondheidsdossiers

 
LHV voorstander van nationale standaard voor online gezondheidsdossiers
NPCF, het ministerie van VWS en Nictiz lanceren vrijdag 10 juni het project ‘Meer regie over gezondheid’. De LHV is gevraagd dit project te ondersteunen en gaat vanuit de huisartsenpraktijk een bijdrage leveren.

In het project ‘Meer regie over gezondheid’ wordt uitgewerkt welke afspraken, standaarden en basiseisen er nodig zijn om te zorgen dat mensen gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar online kunnen beschikken over hun gezondheidsgegevens. Dit zodat de uitgangspunten voor leveranciers en zorgverleners bij het ontwikkelen van persoonlijke gezondheidsdossiers en vergelijkbare producten helder zijn.

Eigen verantwoordelijkheid en regie

De LHV steunt dit project. We vinden dat inzicht van patiënten in de eigen gezondheidsgegevens een belangrijk aspect is van eigen verantwoordelijkheid en regie kunnen nemen voor de omgang met hun gezondheid.

Carin Littooij, huisarts en bestuurder van de LHV: “Het gebruik van persoonlijke gezondheidsdossiers door patiënten is een feit en dat zal in toenemende mate ook onderdeel worden van het contact tussen huisartsen en patiënten. Het zal dus een plek krijgen binnen de dagelijkse consult- en praktijkvoering van huisartsen. Als LHV zetten we ons er voor in dat de manier waarop het wordt ingebed in de consultvoering en de randvoorwaarden voor huisartsen goed geregeld zijn."

Wij brengen u op de hoogte over het verdere verloop en onze rol binnen dit project zodra daar meer duidelijkheid over is.