LHV vraagt meer aandacht voor zorg aan asielzoekers

 
LHV vraagt meer aandacht voor zorg aan asielzoekers
Asielzoekers met een status stromen sinds 1 januari versneld door vanuit de AZC’s naar verschillende gemeenten in het land. Deze nieuwe inwoners hebben allemaal een huisarts nodig. Die is er, maar kan nog niet optimaal zorg verlenen. Dit omdat geen gebruik kan worden gemaakt van de tolkentelefoon en omdat de geleverde zorg nog niet wordt vergoed. Om deze situatie op te lossen vindt er spoedoverleg plaats met de overheid, gemeenten en het COA.

Huisartsen verlenen op dit moment zorg aan asielzoekers op drie plekken. In de crisis noodopvang, in de AZC’s en in gemeenten, zodra asielzoekers met een status hier naar doorstromen. Met name bij de zorg voor asielzoekers die nu versneld doorstromen zit een aantal knelpunten.

Geen tolkentelefoon

Patiënten die versneld doorstromen naar een gemeente kennen in de meeste gevallen de Nederlandse taal niet en weten ook niet hoe de zorg in Nederland is georganiseerd. Om hen de juiste zorg te kunnen bieden, is het gebruik van de tolkentelefoon essentieel.

Op dit moment wordt de tolkentelefoon voor deze patiënten niet vergoed. Dat terwijl deze wel wordt vergoed in het AZC of in de crisisnoodopvang. De LHV dringt bij het ministerie van VWS al geruime tijd aan op vergoeding.

Geen vergoeding

Een tweede aandachtspunt is dat de nieuwe inwoners van gemeenten nog geen zorgverzekering hebben. Dat betekent dat huisartsen en andere zorgverleners wél zorg moeten verlenen, zeker daar waar het gaat om spoedzorg, maar deze niet kunnen declareren. Hierdoor is het ook nagenoeg onmogelijk deze mensen te verwijzen of medicijnen voor te schrijven. Het risico is dus reëel dat deze mensen op dit moment niet de zorg krijgen die ze verdienen.

Spoedoverleg

De LHV heeft een spoedoverleg belegd met de overheid, gemeenten en het COA over deze situatie. We verwachten dat er op korte termijn een (tussen)oplossing komt voor de ontstane situatie. Via lhv.nl houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.