LHV vraagt NZa om spelregels voor contractering huisartsenzorg

 
De LHV heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd actie te ondernemen om de ongelijkheid in de onderhandelingspositie tussen huisartsen en zorgverzekeraars weg te nemen. Er zijn duidelijkere spelregels nodig, om de inbreng van huisartsen in de onderhandelingen rond de contractering huisartsenzorg te garanderen. Uit de recente LHV-peiling over marktmacht van zorgverzekeraars blijkt dat huisartsen erg ontevreden zijn over het ‘tekenen bij het kruisje’ van het contract 2015.

De LHV heeft onlangs een peiling uitgezet onder haar leden over het proces van contractering. De conclusies zijn met de NZa gedeeld: huisartsen voelen zich onvoldoende serieus genomen. In haar wettelijke rol als marktmeester in de zorg kan de NZa marktwerking en marktdynamiek tussen aanbieders en verzekeraars stimuleren of zelfs sturen. De LHV vraagt de NZa om zichtbaar invulling te geven aan haar marktmeesterschap, om te voorkomen dat de ongelijkheid en daarmee afstand tussen aanbieders en zorgverzekeraars nog groter wordt. Ook bepleit de LHV duidelijkere spelregels voor de contractering van de huisartsenzorg, om voldoende inbreng van huisartsen te garanderen.

Uit de LHV-peiling blijkt dat huisartsen erg ontevreden zijn over het contracteringsproces, het contract en het contact dat ze hebben met de zorgverzekeraar. Volgens driekwart van de huisartsen die contact heeft gezocht met de zorgverzekeraar over het contract voor 2015, kwam er geen echt gesprek tot stand over de zorg die de huisarts zijn patiënten wil bieden. Bovendien is het voor 92 procent van de respondenten geen optie om het contract niet te tekenen. Ook niet als men het er inhoudelijk niet mee eens is. Huisartsen ervaren de eenzijdigheid waarmee verzekeraars het contract dicteren als frustrerend en oneerlijk. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als het opleggen van bepalingen en vergoedingen waarmee de continuïteit van zorg in het geding is, koppelverkoop wordt toegepast en er moet worden getekend voordat er volledig zicht is op alle details van het contract. Aan de LHV-peiling deden 1750 huisartsen mee.

De LHV heeft de uitkomsten van de peiling ook met de zorgverzekeraars gedeeld. De komende tijd voert de LHV gesprekken met NZa en zorgverzekeraars over de onderhandelingspositie van huisartsen en hoe deze al dit jaar waar mogelijk te verbeteren.

Bekijk ook: