LHV vraagt om nuance en begrip in euthanasiedebat

 
LHV vraagt om nuance en begrip in euthanasiedebat
In het rondetafelgesprek over euthanasie in de Tweede Kamer op maandag 30 oktober, pleit LHV-bestuurder Carin Littooij voor meer nuance en begrip voor alle betrokkenen in het euthanasiedebat. De LHV vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat verwachtingen van de samenleving (euthanasie is een recht) versus de realiteit voor de artsen (euthanasie uitvoeren is geen plicht) verder uit elkaar gaan lopen.

Op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam de LHV deel aan het rondetafelgesprek. Daarin vertelt Carin Littooij, bestuurslid van de LHV en huisarts in Driebergen, hoe een euthanasietraject in de huisartsenpraktijk plaatsvindt. Verder deelt zij haar opvattingen over en praktijkervaringen met euthanasie bij (vergevorderde) dementie. "'Euthanasie is voor een arts niet gewoon en zal dat ook nooit worden", aldus Littooij.

Zorgvuldig proces staat voorop

De LHV heeft voor het rondetafelgesprek een position paper verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS. Met dit position paper geven we de Kamerleden een kijkje in de praktijk van de huisarts, weg van beleidstermen en dicht bij de huisarts en de patiënt. De LHV roept daarin de Kamerleden onder meer op om ‘meer tijd voor de patiënt’ te realiseren zodat huisartsen ook in de toekomst euthanasie zorgvuldig kunnen blijven uitvoeren.

Euthanasie bij dementie

Huisartsen voeren het merendeel van de euthanasieën in Nederland uit: in 2016 was het in 89 procent van de gevallen de huisarts die euthanasie verleende. In totaal is bij 6091 patiënten euthanasie uitgevoerd, van wie 141 patiënten met (vergevorderde) dementie.

De huisarts is bij dementerende patiënten vaak betrokken vanaf het begin van de progressieve ziekte, de specialist ouderengeneeskunde in de laatste fase van het ziekteproces. In deze laatste fase, waarin een patiënt vaak wilsonbekwaam is, is de discussie over de waarde van een schriftelijke wilsverklaring het meest actueel.

Hoewel het op dit moment om kleine aantallen gaat, is duidelijk te zien dat het aantal euthanasieën bij dementie toeneemt, alsook het aantal verzoeken om euthanasie bij dementie. De discussie over de waarde van de wilsverklaring en de vraag of euthanasie bij vergevorderde dementie mogelijk is (en zo ja hoe), is nu en in de toekomst van groot belang. Een discussie die met nuance en begrip voor elkaar moet worden gevoerd.

Meer informatie