Voor een gezonde huisartsenzorg
 

LHV waarschuwt voor budgetpolis

 
 
In een brief aan de minister Schippers van VWS, waarschuwt de LHV samen met InEen en NHG voor de gevaren van de budgetpolis. Aanleiding is de Kamerbrief 'Kwaliteit Loont', waarin verzekeraars worden gestimuleerd om zogenaamde naturapolissen aan te bieden. Een uitwas hiervan is de budgetpolis, waarbij patiënten slechts naar een beperkt aantal geselecteerde zorgverleners kunnen. De LHV ziet hier grote nadelen in en wil dat de minister patiënten hiertegen beschermt.

Risico’s

In een brief aan de minister schetsen de huisartsen een aantal belangrijke risico’s wanneer steeds meer patiënten worden verleid tot de keuze voor een budgetpolis:

 1. Onduidelijkheid over beperkte dekking polis
  Zorgverzekeraars blijken onvoldoende in staat om patiënten uit te leggen waar welke zorg is ingekocht en wat er vergoed wordt. Pas zodra een patiënt ziek wordt, blijkt dat hij bij een groot aantal zorgverleners niet terecht kan.
 2. Moeilijke(r) bereikbaarheid zorgverlener
  Minder gecontracteerde zorgverleners betekent vaak verder reizen voor een patiënt. Het gecontracteerde ziekenhuis ligt verder weg of de patiënt kan niet terecht bij de dichtstbijzijnde apotheek. Vooral voor ouderen en gehandicapten leidt dit tot problemen.
 3. Budgetpolis = budgetzorg
  De kwaliteit van een polis valt of staat bij de kwaliteit van de zorg die zorgverzekeraars inkopen. Maar de zorg in de budgetpolis wordt puur op prijs ingekocht. Daarmee betekent een budgetpolis ook budgetzorg.
 4. Tweedeling in de zorg
  In de plannen van de minister worden mensen met lagere inkomens, chronisch zieken en kwetsbare ouderen via een financiële bonus in de richting van de budgetpolis geduwd. Dat leidt tot een tweedeling in de zorg.
 5. Minder verwijsmogelijkheden huisarts
  Hoe selectiever een verzekeraar inkoopt, hoe minder ruimte de huisarts heeft bij zijn verwijzingen. Dat terwijl een goede verwijzing maatwerk is. Met een budgetpolis is de kans reëel dat een patiënt niet de beste zorg krijgt.
 6. Niet langer naar vertrouwde zorgverlener
  Is een zorgverlener niet gecontracteerd, dan wordt de patiënt gedwongen om de vertrouwde relatie met de zorgverlener te verbreken. Een variant hierop is de situatie dat een patiënt met een budgetpolis herhaalmedicatie alleen bij de internetapotheek mag bestellen. Een grote drempel die er bovendien voor kan zorgen dat apotheekhoudende huisartsenpraktijken op het platteland verdwijnen.

Oplossingen

In het belang van de patiënt vragen de drie partijen de minister om budgetpolissen te ontmoedigen en geen maatregelen te nemen die verzekeraars stimuleren om budgetpolissen te verkopen. Bovendien pleiten zij voor:

 1. De mogelijkheid voor de patiënt om op ieder moment over te stappen naar een reguliere polis
 2. Een verplichte bijsluiter met waarschuwing bij een budgetpolis
 3. Ruimere verwijsmogelijkheden voor de huisarts op het moment dat het medisch noodzakelijk is