LHV wil eenheid in de verwijzing voor eerstelijnsverblijf

 
LHV wil eenheid in de verwijzing voor eerstelijnsverblijf
De LHV hoort van haar leden dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf (ELV). Ook bestaat onduidelijkheid over de noodzaak van indicatiebriefjes. Daarom spreken LHV en ZN over de mogelijkheden om de werkwijze van zorgverzekeraars te uniformeren. In dit bericht leest u de laatste stand van zaken rond het ELV.

FpraHet ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. Of uw patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een ELV, weegt u als huisarts af vanuit de thuissituatie van de patiënt. Dit doet u eventueel met hulp van het afwegingsinstrument. Volgens de LHV zijn geen extra verwijscriteria nodig voor een ELV en moet de verwijzing zonder administratieve belasting kunnen gebeuren. Hierover is de LHV in gesprek met ZN, binnenkort volgt meer informatie.

Afstemming ziekenhuis

De medisch specialist maakt de afweging voor een ELV - in samenspraak met de transferverpleegkundige - voor de patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Het kan zijn dat het ziekenhuis hiervoor afstemming nodig heeft met de huisarts, zodat de noodzakelijke vervolgzorg op basis van de thuissituatie kan worden bepaald.

Verantwoordelijkheden

Gezien de benodigde medische expertise in een ELV heeft u als huisarts de verantwoordelijkheid voor de laag complexe medische zorg, en de specialist ouderengeneeskunde voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG-arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, wanneer hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

Financiering

Sinds 1 januari 2017 wordt het ELV uit de basisverzekering betaald en kan de door u geleverde huisartsenzorg als aparte prestatie worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. De tarieven per visite zijn:

ELV, dag €   40,34
ELV, dag > 20 min. €   69,91
ELV, ANW €   69,36
ELV, ANW > 20 min. € 107,49

Deze tarieven kunnen zowel gedeclareerd worden bij patiënten die bij u op naam staan ingeschreven als bij passanten.

Bij palliatief-terminale zorg aan een patiënt die is opgenomen in een eerstelijnsverblijf, kunnen de prestaties intensieve zorg in rekening worden gebracht (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg.

Ervaart u problemen of juist niet?

Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. Wanneer u stappen heeft gezet het ELV te regelen en er desondanks niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met het Juiste Loket. Op werkdagen telefonisch bereikbaar via tel. 030 789 78 78 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via meldpunt@juisteloket.nl. Het Juiste Loket regelt zelf geen zorg, maar adviseert en brengt mensen met elkaar in gesprek. Zo nodig brengen de mensen van het Juiste Loket een bezoek aan de regio.

Ervaart u problemen, of heeft u juist goede voorbeelden van hoe het ELV bij u in de regio is geregeld? Neem contact op met LHV-beleidsmedewerker Monica Terhal via m.terhal@lhv.nl.

Meer informatie