Maak gebruik van de SectorplanPlus-subsidie voor instroom en scholing

 
Maak gebruik van de SectorplanPlus-subsidie voor instroom en scholing
15 mei start de tweede inschrijfronde voor SectorplanPlus van VWS: werkgevers in zorg en welzijn kunnen meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. Denkt u als huisarts bijvoorbeeld aan mbo- en hbo-opleidingen voor ondersteunend personeel.

Scholingen voor bestaand en nieuw personeel via beroepsopleidingen komen in aanmerking voor SectorplanPlus-subsidie. U kunt via de lijst met subsidiabele opleidingen nagaan of de beroepsopleiding wordt gesubsidieerd. De subsidie werkt op basis van een cofinanciering en kan zowel voor langere als kortere opleidingsactiviteiten worden aangevraagd.

Bijscholing nieuw personeel

Voor nieuw personeel (maximaal 1 jaar in dienst bij aanvang van de opleiding) komen ook de opleidingsactiviteiten in aanmerking die beogen de nieuwe medewerker sneller in te kunnen zetten in het primaire zorgproces. Denk aan beroepsgerichte scholingen (bijvoorbeeld scholing COPD, ouderenzorg, triage).

Bijscholing werkbegeleiders

Zowel bestaand als nieuw personeel komt in aanmerking voor opleidingsactiviteiten die beogen de opleidings- en begeleidingsvaardigheden van werkbegeleiders te verbeteren. Werkbegeleiders begeleiden leerlingen en stagiairs binnen een organisatie.

Aanvraag indienen

Als werkgever in de zorg kunt u van 15 mei tot en met 15 juni 2018 een aanvraag indienen. De aanvraag is bedoeld voor opleidingsactiviteiten die tussen 1 mei 2018 en 31 december 2018 beginnen. Voor het indienen van de aanvraag en de voorwaarden gaat u naar www.sectorplanplus.nl. De verwachting is dat na de zomer bekend wordt of de aanvraag doorgang vindt.

Over SectorplanPlus

Er zijn extra medewerkers nodig in zorg en welzijn. Het ministerie van VWS investeert daarom €320 miljoen in het aantrekken en behoud van mensen. Daarmee kunnen werkgevers in zorg & welzijn scholingstrajecten in gang zetten. Met de eerste €80 miljoen zijn 58.800 scholingstrajecten gestart. Vanaf mei 2018 komt de volgende €80 miljoen beschikbaar.