Materiële controle? Bel de LHV

 
Een recent artikel in Medisch Contact over de materiële controle van een huisarts heeft voor veel verontwaardigde reacties gezorgd.

De LHV staat ieder jaar enkele tientallen huisartsen bij die te maken hebben met een materiële controle. Wij beoordelen voor hen de brieven van de verzekeraar, leggen uit wat de rechten en plichten van beide partijen zijn en bereiden samen de schriftelijke en mondelinge communicatie met de zorgverzekeraar voor. Zo zorgen we ervoor dat huisartsen zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen in dit tijdrovende en vaak frustrerende proces. Hebt u dus te maken met een materiële controle, bel de LHV

Zorgverzekeraars intensiveren materiële controle

De recente ophef over het verhaal in Medisch Contact is begrijpelijk. Verzekeraars hebben aangegeven dat ze op een aantal punten hun controles aan het intensiveren zijn. De LHV verwacht dan ook dat de komende tijd meer huisartsen met een materiële controle te maken zullen krijgen. Het gaat daarbij onder meer om de tarieven voor intensieve zorg aan terminale patiënten en de 13-wekentermijn die hiervoor staat. Het aantal huisartsen dat zich bij ons meldt, neemt snel toe.

“Fraude met declaraties moet worden bestraft. Maar het probleem lijkt hier vooral te liggen bij de volledig willekeurige grens van 13 weken”, stelt Bram Stegeman, vicevoorzitter van de LHV. “Een sterfbed is een intensief proces dat je niet kunt sturen. Als huisarts stop je niet na 13 weken met het verlenen van terminale zorg als iemand nog niet is overleden. Maar je kunt niet langer het tarief voor intensieve zorg declareren. Een recent voorbeeld. Een collega uit het oosten van het land krijgt te horen dat hij - over de afgelopen vier jaar - een paar tientjes terug moet betalen aan te veel gedeclareerde terminale zorg. Ik snap dat je daar als huisarts heel verbolgen over bent. Niet voor niets heeft de NZa deze 13-wekenregel sinds 2015 niet meer in de tariefbeschikking staan. Wij gaan met de betreffende verzekeraar kijken hoe we dergelijke uitwassen kunnen oplossen”.

Maatschappelijke realiteit

Ondanks het feit dat de NZa deze regel heeft afgeschaft, kiezen de vier grote verzekeraars ervoor om de 13-wekentermijn te handhaven in 2015. Ze gaan zelfs een stap verder door het aantal keren dat een huisarts een intensieve visite mag declareren bij een terminale patiënt op 40 te maximeren. Met de toenemende vraag naar intensieve zorg thuis, zeker gezien het feit dat patiënten steeds langer thuis blijven wonen, is de LHV van mening dat deze regels volledig voorbij gaan aan de maatschappelijke realiteit. De LHV gaat hierover in gesprek met de verzekeraars.

Meer over de materiële controle