Medische zorg PrEP-gebruikers door GGD'en

 
Medische zorg PrEP-gebruikers door GGD'en
[Update 19 februari 2019] Het RIVM heeft een advies uitgebracht aan de minister over door wie en hoe de verstrekking van PrEP moet gebeuren. De verantwoordelijkheid ligt volgens dit advies bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD. De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten dit advies over te nemen.

Minister Bruno Bruins heeft bepaald dat PrEP voor een periode van 5 jaar wordt verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. De verstrekking en de medische zorg zijn belegd bij de GGD'en.

De verstrekking en bijbehorende driemaandelijkse medische begeleiding voor PrEP-gebruikers wordt georganiseerd vanuit 5 tot 7 GGD-regio’s. Potentiële deelnemers van buiten de aangewezen GGD-regio’s kunnen terecht bij deelnemende GGD'en. Minister Bruins laat de langetermijneffecten van PrEP op de hiv-epidemie in Nederland monitoren. Hierdoor kan worden nagegaan of de beoogde hoogrisicogroepen worden bereikt, of het aantal hiv-infecties door PrEP verder daalt, en kunnen andere soa’s in de gaten worden gehouden.

Voor meer informatie gaat u naar Rijksoverheid.nl.