Medische zorg PrEP-gebruikers versneld naar GGD’en

 
Medische zorg PrEP-gebruikers versneld naar GGD’en
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van D66 en GroenLinks, waardoor de noodzakelijke zorg voor en begeleiding van huidige gebruikers van hiv-preventiemiddel PrEP direct van start kan gaan bij deelnemende GGD’en. De regering is opgeroepen geld beschikbaar te stellen vooruitlopend op de aanbestedingsprocedure. De LHV vindt dit een goede zaak, omdat patiënten nu onterecht lang op een wachtlijst staan.

Minister Bruno Bruins van VWS heeft eerder bepaald dat PrEP, een middel ter voorkoming van een hiv-infectie, voor een periode van 5 jaar wordt verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6.500 mannen hiervan gebruik gaan maken en kunnen hiermee 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen. De Tweede Kamer heeft nu bepaald niet tot de zomer te willen wachten.

Bijzonder aanbod

De verstrekking van PrEP en de bijbehorende driemaandelijkse medische begeleiding voor gebruikers wordt georganiseerd in 5 tot 7 GGD-regio’s. Potentiële deelnemers van buiten de aangewezen GGD-regio’s kunnen terecht bij deelnemende GGD'en. Deze medische zorg valt niet onder het basisaanbod dat alle huisartsen aanbieden. Sommige huisartsen bieden wel PrEP-zorg aan, dat valt onder het bijzonder aanbod waarvoor zij extra scholing hebben gehad.

Voor meer informatie gaat u naar
Rijksoverheid.nl.