Meer aandacht nodig voor ouderen en achterstandswijken in beleidsregel 2018

 
Meer aandacht nodig voor ouderen en achterstandswijken in beleidsregel 2018
In de nieuwe beleidsregel huisartsenzorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is nog onvoldoende ruimte gecreëerd voor ouderenzorg en niet-erkende achterstandswijken. Dat stellen de LHV en InEen in een reactie op berichtgeving van de NZa.

“De NZa wekt de indruk dat er meer geld wordt uitgetrokken voor zorg aan ouderen, maar het bestaande budget wordt alleen anders verdeeld. Dit terwijl investeringen nodig zijn om de steeds grotere en complexere zorgvraag op te kunnen vangen. Een gemiste kans, vooral omdat er geld is en omdat LHV en InEen een aantal haalbare voorstellen hebben gedaan”, stelt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

Nieuwe toeslagen voor ouderen

In een nieuwsbericht vooruitlopend op de beleidsregel 2018, kondigt de NZa een nieuw toeslagensysteem voor ouderen aan. Bovenop de huidige categorieën komt er een categorie 85+. Geld hiervoor wordt vrijgemaakt door de toeslag voor 65-75 sterk terug te brengen.

Hoewel het goed is een categorie 85+ te creëren, is het een gemiste kans om het bestaande budget alleen anders te verdelen. “We hebben recent een tussenakkoord 2018 gesloten met onder andere de verzekeraars en afgesproken dat we gaan investeren in knelpunten als de ouderenzorg. Daarom hebben we voorgesteld om de nieuwe categorie 85+ te bekostigen uit het extra beschikbare budget voor 2018. Het is teleurstellend dat hier geen begin mee is gemaakt”, aldus Kalsbeek.

Niet-erkende achterstandswijken mogelijk de dupe

De nieuwe toeslagensystematiek heeft veel effect op met name praktijken in achterstandswijken die naar verhouding weinig 85+ patiënten hebben, maar wel complexe patiënten in andere leeftijdsgroepen. Voor hen wordt wel 10 miljoen euro extra uitgetrokken. Deels om de negatieve effecten van de nieuwe leeftijdsverdeling te compenseren, deels om daadwerkelijk meer tijd te kunnen besteden aan patiënten.

“Voor de 'erkende' achterstandswijken is dat goed nieuws, maar helaas zijn er ook veel niet-erkende achterstandswijken. Denk bijvoorbeeld aan delen van wijken als Kanaleneiland in Utrecht, de Bijlmer in Amsterdam en Tilburg-West die vanwege te veel groen of de aanwezigheid van een meubelboulevard niet als achterstandswijk gelden. Hoewel de problemen van de bewoners identiek zijn, ontvangen zij onterecht geen compensatie”, aldus Jan Frans Mutsaerts, vicevoorzitter van InEen.

Met name de financiële gevolgen voor deze praktijken gaan de LHV en InEen monitoren, want ook in die wijken moeten patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Samen met de NZa gaan wij bovendien aan de slag om dit soort oneerlijkheden uit het systeem te krijgen.

Beleidsregel 2018

De volledige beleidsregel 2018 wordt in de week van 10 juli gepubliceerd door de NZa. Houd onze website in de gaten voor de volledige analyse.

 

Lees ook: