Meer duidelijkheid bij formulariumgericht voorschrijven in segment 3

 
Meer duidelijkheid bij formulariumgericht voorschrijven in segment 3
De module formulariumgericht voorschrijven is in nauwe samenwerking tussen LHV en zorgverzekeraars gemaakt. De aanleiding waren bezwaren van huisartsen op de wijze waarop de resultaatbeloning voor doelmatig voorschrijven in segment 3 voorheen werd gemeten en uitbetaald. Op basis van de knelpunten uit het verleden heeft de LHV samen met de zorgverzekeraars een nieuwe systematiek gezocht en gevonden.

Bij formulariumgericht voorschrijven (FGV) in segment 3 wordt er gemeten op basis van de voorschrijfgegevens in uw HIS over een bepaalde periode. Die voorschrijfgegevens worden vergeleken met de inhoud van het formularium dat u gebruikt. Hierdoor worden de belangrijkste bezwaren op doelmatig voorschrijven in de oude vorm in segment 3 opgelost.

Doelmatig voorschrijven

In 2018 gaan de 4 grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ) de module doelmatig voorschrijven in segment 3 op basis van één indicator, het formularium, inzetten. Gezamenlijk wordt daarnaast gewerkt aan een verdere doorontwikkeling. Hopelijk volgen in de nabije toekomst ook de andere verzekeraars met het gebruiken van het formularium.

Bij alle verzekeraars blijft het echter zaak om goed uw contract te lezen. Er blijven tussen de verzekeraars verschillen bestaan.

Veelgestelde vragen

Via veelgestelde vragen en antwoorden rondom formulariumgericht voorschrijven in segment 3 werken we de belangrijkste zaken uit. Als u aanvullende vragen hebt, dan kunt u die als lid van de LHV stellen via lhv@lhv.nl

Bekijk vragen en antwoorden