Voor en door huisartsen
 

Meer duidelijkheid over verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

 
 
Meer duidelijkheid over verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners
De LHV heeft veel ledenvragen ontvangen naar aanleiding van het bericht dat de norm voor een verplichte cliëntenraad gaat gelden bij meer dan 25 zorgverleners. We zetten de veelgestelde vragen over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) voor u op een rij.

Gaat het om meer dan 25 zorgverleners of meer dan 25 fte?

De minister heeft tijdens de behandeling van de Wmcz 2018 de Kamer laten weten dat het om zorgaanbieders gaat vanuit waar in de regel meer dan 25 natuurlijke personen zorg verlenen. Hieronder vallen dus ook vaste waarnemers en gedetacheerde zorgverleners. Hoeveel uren de zorgverleners per week in de praktijk werkzaam zijn, is niet relevant.

Welke medewerkers vallen onder de definitie ‘zorgverlener’?

Het gaat om de mensen die vanuit de huisartsenpraktijk structureel zorg verlenen. Denkt u hierbij aan de huisarts, doktersassistent, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist.
Artsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners in opleiding verlenen niet structureel zorg vanuit uw praktijk, waardoor zij - naar wij nu kunnen overzien - niet meetellen voor de norm.

Hoe zit het met medewerkers die in dienst zijn van ons centrum?

In de Wmcz 2018 wordt gesproken over ‘het aantal zorgverleners per zorgaanbieder’. De vraag is dan of alle huisartsen in uw centrum een volledige maatschap vormen, in dienst zijn van de stichting, dan wel of er sprake is van meerdere praktijken met ieder een eigen AGB-code. Wanneer dit laatste het geval is, en u alleen het personeel deelt, adviseren wij u de ondersteunend medewerkers informeel toe te schrijven aan de verschillende praktijken. Zo kunt u indien gevraagd aantonen dat er in uw praktijk minder dan 25 zorgverleners werkzaam zijn.

Vanaf wanneer moet ik een cliëntenraad hebben?

De Wmcz 2018 is aangenomen door de Tweede Kamer maar moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Op 15 januari 2019 vindt een schriftelijke vragenronde in de Eerste Kamer plaats. De wet treedt op zijn vroegst in werking op 1 juni 2019. Vanaf dat moment is het voor huisartsenpraktijken met meer dan 25 zorgverleners verplicht een cliëntenraad te hebben.

Hoe moet ik een cliëntenraad instellen?

Wij hopen in de loop van het voorjaar met een stappenplan te kunnen komen voor de oprichting van cliëntenraden. De informatie die nu beschikbaar is, is toegeschreven op grote ouderenzorginstellingen en ziekenhuizen. Bovendien wensen wij meer duidelijkheid hierover van het ministerie van VWS.

Wat is het standpunt van de LHV?

De LHV heeft zich, samen met andere eerstelijnsorganisaties, hard gemaakt voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders. Dit vanwege de ongewenste lastenverzwaring en het feit dat medezeggenschap op vele manieren al is geborgd.

De Tweede Kamer stemde onlangs voor het amendement van SGP/VVD: bij meer dan 25 zorgverleners worden zorgaanbieders verplicht een cliëntenraad in te stellen. Voor kleinschalige zorgaanbieders is de normverhoging van 10 naar meer dan 25 zorgverleners volgens de LHV uiteindelijk het 'best werkbare voorstel’. Hierdoor wordt het grootste deel van de huisartsenpraktijken uitgezonderd.   

Gerelateerd nieuws

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/tweede-kamer-verplichte-clientenraad-bij-meer-dan-25-zorgverleners