Meer duidelijkheid over verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

 
Meer duidelijkheid over verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners
De LHV heeft veel ledenvragen ontvangen naar aanleiding van het bericht dat de norm voor een verplichte cliëntenraad gaat gelden bij meer dan 25 zorgverleners. We zetten de veelgestelde vragen over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) voor u op een rij.