Meer huisartswaarneemgegevens binnenkort beschikbaar bij HAP en SEH

 
Meer huisartswaarneemgegevens binnenkort beschikbaar bij HAP en SEH
Huisartsen die werken op de huisartsenpost kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de professionele samenvatting zien van patiënten die daar komen en die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven. Ook krijgen de spoedeisende hulpen gedurende de pandemie de mogelijkheid tot inzage. Dat is mogelijk gemaakt door een gedoogbesluit van het ministerie van VWS, op verzoek van LHV, NHG, InEen en Patiëntenfederatie Nederland.

Dit gedoogbesluit is ook ondertekend door de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie. De huisartsenverenigingen en patiëntenvereniging hebben dit verzoek gedaan om in deze uitzonderlijke situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken. Het scheelt kostbare tijd op de huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulpen (SEH’s) als de recente huisartsgegevens niet meer ter plekke hoeft te worden uitgevraagd bij veel patiënten.

Tijdelijk en alleen als er geen toestemmingskeuze bekend is

De tijdelijke maatregel betreft alleen patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over toestemming voor inzage via het LSP. Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 juni 2020.

Op dit moment is een taskforce bezig met de nodige technische voorbereidingen, zodat in de week na Pasen met de nieuwe werkwijze kan worden gestart op de HAP en SEH’s.

Gevolgen voor huisartsen en huisartsenposten

Het aanmelden van patiëntendossiers voor de duur van de coronacrisis wordt zo ingericht dat huisartsenpraktijken die zijn aangesloten op het LSP hier geen omkijken naar hebben.

Huisartsen zullen bij het werken op de huisartsenpost vooral merken dat zij vaker succesvol zijn bij het opvragen van de huisartswaarneemgegevens. Daarbij moet bij de triage op de huisartsenpost mondeling worden gevraagd of een patiënt toestemming geeft om de huisartsgegevens in te zien.

Voor huisartsenpraktijken die niet op het LSP zijn aangesloten, maar die dat nu alsnog willen doen, wordt een snellere aansluitprocedure ingericht.

Nieuwe website

Voor huisartsen en huisartsenposten hebben LHV, NHG en InEen een website gemaakt met meer informatie: www.inzageopdehap.nl.

Toestemming van de patiënt onder deze tijdelijke maatregel

Huisartsenposten konden tot nu toe alleen een samenvatting van de huisartsgegevens raadplegen als de patiënt daar expliciet vooraf toestemming voor heeft geven. Met het gedoogbesluit wordt dat toestemmingsvereiste niet gehandhaafd.

Een belangrijke voorwaarde vanuit de autoriteiten is dat de zorgverleners op de HAP en de SEH ter plekke checken of de patiënt instemt met inzage, door mondeling om toestemming te vragen. Alleen als een patiënt (of zijn vertegenwoordiger) fysiek of juridisch niet in staat is zijn wil te uiten, kan de instemmingsvraag achterwege blijven.

Op dit moment hebben ongeveer 8 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor het beschikbaar maken van hun huisartsgegevens via het LSP. De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat ook de huisartswaarneemgegevens van mensen die nog geen keuze hebben aangegeven beschikbaar komen voor de huisartsenpost en de SEH. Uiteraard wordt de keuze van burgers die eerder hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun informatie wordt gedeeld, gerespecteerd. Burgers die alsnog hun keuze willen wijzigen of bekendmaken, kunnen dit - zoals altijd al het geval was - aangeven bij hun eigen huisarts of via volgjezorg.nl .