Meer vaccins maken grotere prikronde en uitbreiding doelgroep mogelijk

 
Meer vaccins maken grotere prikronde en uitbreiding doelgroep mogelijk
Volgende week komt er veel meer AstraZeneca-vaccin beschikbaar. RIVM en SNPG leveren deze vaccins zo snel als mogelijk uit aan de huisartsenpraktijken in de provincies die nog geen vaccins hebben ontvangen. Deze praktijken ontvangen grotere aantallen dan in de andere provincies tot nu toe is gebeurd. Daarmee kunnen zij een groter deel van hun eerste doelgroep vaccineren en de niet-mobiele thuiswonende patiënten aan huis vaccineren.

De huisartsen in Overijssel, Groningen, Friesland en Noord-Holland kunnen daarmee al in hun eerste vaccinatieronde al hun patiënten tussen de 60 tot en met 64 jaar prikken, plus mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas van 18 tot en met 74 jaar. Tevens kunnen ze hun niet-mobiele patiënten vanuit deze levering vaccineren. Over die niet-mobiele patiënten leest u meer in ons eerdere nieuwsbericht.

Noordelijke provincies nu aan de beurt

Huisartsen in Overijssel en Noord-Holland kunnen deze week vaccin bestellen; zij krijgen de leveringen volgende week afgeleverd. Daarna kunnen ze de vaccinaties gaan uitvoeren.

De verwachting is dat ook huisartsenpraktijken in Groningen en Friesland snel kunnen bestellen.

In alle andere provincies hebben huisartsenpraktijken minder vaccin ontvangen per praktijk; zij konden daardoor in de leeftijdscategorie 60 t/m 64 jaar meestal alleen patiënten van 63 en 64 jaar inenten en – als er dan nog vaccin over is – ook een deel van de 62-jarigen. Voor het resterende deel van deze leeftijdsgroepen krijgen zij later weer vaccins geleverd.

Het SNPG voorziet huisartsenpraktijken in de noordelijke provincies van aangepaste uitnodigingsmaterialen, inclusief een uitnodigingsbrief voor niet-mobiele patiënten. U kunt als praktijk desgewenst extra uitnodigingsmaterialen bestellen, houdt u daarvoor de SNPG-alerts in de gaten.

Doelgroepen in deze eerste vaccinatieronde

De doelgroepen van deze eerste vaccinatieronde door de huisartsen zijn daardoor nu:

  1. Mensen geboren in 1956 tot en met 1960.

  2. Twee medisch hoog-risicogroepen:
    • mensen met het syndroom van Down geboren tussen 1946 en 2002.
    • mensen met morbide obesitas (BMI  >40) geboren tussen 1946 en 2002.

    Let op: dit is een verbreding ten opzichte van de eerdere regio’s. Sinds vorige week mogen in deze groep ook mensen geboren tussen 1946 en 1956 worden ingeënt door de huisarts met AstraZeneca (meer hierover leest u in onze corona-update van 24 maart).

  3. Niet-mobiele thuiswonende patiënten die alleen aan huis gevaccineerd kunnen worden.

Dit betreft thuiswonende ouderen die eerder zijn uitgenodigd voor vaccinatie door de GGD, maar niet vervoerd kunnen worden naar een GGD-locatie. En de mensen uit de medische hoog-risicogroep met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, die door hun specialist zijn uitgenodigd voor vaccinatie, maar niet mobiel genoeg zijn om in het ziekenhuis te worden gevaccineerd. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht van vrijdag 26 maart.

Verdere voortgang

De provincies waar de vaccinaties al zijn afgerond of nu gaande zijn, kunnen in de volgende vaccinatieronde deze extra groepen (de niet-mobiele thuiswonende patiënten en de mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas geboren tussen 1946 en 1956) nog meenemen. Plus het resterende deel van de leeftijdsgroep 60 tot en met 64 jaar. Hopelijk wordt de planning van het RIVM hiervoor snel duidelijk.