Meerderheid Eerste Kamer blijft EPD afwijzen

 
Een meerderheid in de Eerste Kamer blijft tegen de invoering van de wet die het gebruik van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) regelt. Dit werd duidelijk tijdens het debat van dinsdag 29 maart. De opstelling van de Eerste Kamer sluit aan bij de opvatting van de LHV dat ICT vooral moet aansluiten bij de dagelijkse zorgverlening.

De Eerste Kamer blijft bij het standpunt dat zij op 15 maart al had ingenomen. Een meerderheid geeft er de voorkeur aan de systemen eerst op kleine schaal in de regio op te bouwen. Een voorstel van minister Schippers om slechts op beperkte schaal te beginnen met het medicatiedossier, trok de Eerste Kamerleden niet over de streep.

Standpunt LHV
De opstelling van de Eerste Kamer sluit aan bij de opvatting van de LHV dat ICT vooral moet aansluiten bij de dagelijkse zorgverlening. 45% van de huisartsen wisselt al langs elektronische weg medische gegevens uit met apothekers en huisartsenposten. Via het landelijk lifeline e-postbussen systeem ontvangen vrijwel alle huisartsen patiëntenpost van specialisten en laboratoria.

Patiënten en huisartsen profiteren al jaren van deze ICT. Het uitbouwen van die gegevensontwikkeling is van belang, waar mogelijk met moderne technologie. De LHV stimuleert haar leden dan ook om op regionaal niveau tot initiatieven te komen, in samenwerking met huisartsenposten en representatieve patiëntenorganisaties. Daarin past ook de regionale toepassing zoals voor het landelijk schakelpunt is ontwikkeld. De LHV verwacht dat de overheid deze initiatieven net zo krachtig steunt als haar eigen plannen voor een EPD.

Stemming
De officiële stemming over het wetsvoorstel en de ingediende moties vindt plaats op dinsdag 5 april.