Meld u aan voor bijeenkomst over toekomst bekostiging

 
Meld u aan voor bijeenkomst over toekomst bekostiging
InEen en de LHV organiseren samen regiobijeenkomsten over de toekomstige bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Graag willen we met u in gesprek over uw ideeën voor de bekostiging van de dagzorg die nu via de segmenten S1, S2 en S3 wordt bekostigd.

Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de basiszorg bekostigd moet blijven via de huidige combinatie van inschrijving en consulten. Bij de ketenzorg kunnen voor- en nadelen van integrale bekostiging via de zorggroep aan bod komen. Voor S3 willen we de toekomst van prestatiebeloning en de bekostiging van innovatie met u bespreken. Uw inbreng gebruiken wij in toekomstige discussies over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

De eerstvolgende regiobijeenkomst voor leden van InEen en de LHV is:

  • Dinsdag 5 september: NH Koningshof in Veldhoven van 18.:30 - 21:00 uur

Aanmelden regiobijeenkomst

Kunt u niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, maar wilt u wel graag op een ander moment deelnemen? Geef dit dan door aan Marjolijn Rustemeijer. Bij voldoende animo wordt een extra avond georganiseerd