Menzis biedt compensatie schokeffecten 2015

 
Menzis biedt compensatie schokeffecten 2015
Menzis komt tegemoet aan door de LHV en de kringbesturen herhaaldelijk geuite zorgen over achterblijvende inkomsten uit resultaatbeloning (S3) bij veel praktijken. Niet-uitgegeven S3-gelden uit 2015 komen alsnog ten goede aan de huisartsen.

Dit is in lijn met het landelijke hoofdlijnenakkoord en de daarin met de LHV gemaakte afspraken. Vooral de voormalige profiel-3-praktijken hebben laten weten getroffen te zijn. Voor hen is dan ook specifieke aandacht.

Overleg

Over de uitwerking vindt op korte termijn overleg plaats tussen Menzis en LHV-kringen. Daarna worden details over de regeling zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Eerder maakte ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis bekend een compensatieregeling voor schokeffecten te treffen.