Menzis: steekproef in plaats van alles controleren

 
Menzis: steekproef in plaats van alles controleren
Menzis voert momenteel materiële controles uit met betrekking tot samenloop van bepaalde verrichtingen. Op aandringen van de LHV beperkt Menzis zich bij deze controles tot een steekproef op de te controleren verrichtingen. Aanleiding zijn klachten over de materiële controles die Menzis momenteel sinds februari uitvoert bij 50 huisartspraktijken in Oost-Nederland. Gecontroleerd wordt of is gedeclareerd conform de NZa-regels. Bij een materiële controle is nadrukkelijk geen sprake van een fraude-onderzoek.

Menzis vroeg in eerste instantie aan de huisartsen om soms wel duizenden declaratieregels te controleren. Daarop kwamen bij de LHV veel klachten binnen. Ook was onduidelijk of Menzis wilde dat er medische gegevens zouden worden verstrekt. 

In een gesprek met Menzis heeft de LHV Menzis erop gewezen dat verstrekking van medische informatie door huisartsen in dit stadium van de controle niet is toegestaan. Menzis heeft daarop toegezegd dat in communicatie met huisartsen voortaan duidelijker aan te geven.

Ook stelde de LHV dat van de huisarts niet verwacht kan worden alle samenloopgevallen te controleren op juistheid. Dat levert een onaanvaardbare administratieve last op. Menzis is er nu mee akkoord gegaan dat de betrokken huisartsen kunnen volstaan met het nemen van een beperkte steekproef.

Informatiepakket

Het merendeel van de bij de Menzis-controle betrokken huisartsen heeft zich inmiddels tot de LHV gewend voor ondersteuning en advies. Voor LHV-leden die betrokken zijn bij de Menzis-controle hebben wij een informatiepakket samengesteld, met onder meer juridische achtergrondinformatie en een conceptbrief. U kunt de informatie aanvragen via jz@lhv.nl

Overigens erkent de LHV dat zorgverzekeraars de bevoegdheid hebben om controles uit te voeren, dit volgt uit de wet. Wel vindt de LHV dat die niet mogen leiden tot een onaanvaardbare administratieve lastendruk.

De NZa-regels voor huisartsenzorg, zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen, zijn te vinden in de LHV Declareerwijzer 2018. Meer informatie over controles door zorgverzekeraars is verder te vinden op de LHV-website.

Gesprek aangaan

Ook geconfronteerd met een materiële controle door een zorgverzekeraar? Meld dit dan bij de LHV. Wij kunnen dan de signalen verzamelen en het gesprek met de zorgverzekeraar aangaan.