Miljoenennota 2016: geen extra geld voor POH-GGZ

 
Aanbieding van de Miljoenennota in de Tweede Kamer tijdens Prinsjesdag 2015
De inzet van de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenzorg is een groot succes. Door de transities in de ggz stijgt het aantal patiënten dat met psychische of sociale problemen naar de huisarts komt fors. Een beweging naar meer en betere zorg in de buurt die we met zijn allen willen. Volgens de LHV valt of staat het verdere succes van de praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) bij voldoende budget. Toch maakt het kabinet hier in de Miljoenennota 2016 geen extra geld voor vrij.

Er is veel waardering voor de manier waarop de huisarts en de POH-GGZ patiënten met lichte psychische klachten opvangen. Ook de minister geeft aan “dat de praktijkondersteuner ggz nu en in de toekomst van grote waarde is”. Mede daarom heeft de NZa heeft besloten om de mogelijke inzet van POH-GGZ per 2016 te verdrievoudigen.

“Het is goed dat uitbreiding mogelijk is. Maar we gaan er wel van uit dat het benodigde budget beschikbaar wordt gesteld. Iedereen is immers heel enthousiast over de inzet van de POH-GGZ”, stelt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Realiteit is namelijk dat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. Als we in 2016 de mogelijke beschikbaarheid verdrievoudigen, dan is daar meer budget voor nodig. Doe je dat niet, dan gaat meer POH-GGZ ten koste van het budget voor de basishuisartsenzorg. Bovendien, wanneer je huisartsen vraagt te investeren in een nieuwe collega of extra ruimte, dan moet vooraf duidelijk zijn dat hier structureel geld voor is.” Eerder heeft de LHV een brief gestuurd naar de Minister van VWS met een dringend verzoek om meer budget vrij te maken voor de POH-GGZ. In de eerste week van oktober ontvangen wij een officiële reactie van het ministerie.

Vertrouwen en verbinden

In de Miljoenennota staan geen grote verrassingen voor de huisartsenzorg. Door de gesloten zorgakkoorden zijn de financiële kaders duidelijk. Dit betekent niet dat de huisartsenzorg niet in beweging is. Afgelopen jaar hebben huisartsen zich stevig geroerd, ondermeer via actiegroep Het Roer Moet Om. En niet zonder resultaat. Er wordt hard gewerkt aan de verbinding en het vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld in de totstandkoming van de contracten voor 2016. Aan een meer gelijkwaardige onderhandelingspositie en aan minder bureaucratie en administratieve lasten. Resultaten worden begin oktober gepresenteerd aan actiegroep Het Roer Moet Om.

Eigen risico verder omhoog

Het eigen risico stijgt in 2016 van 375 naar 385 euro. Al geruime tijd uit de LHV haar zorgen over de hoogte van het eigen risico. Reden hiervoor zijn de signalen van leden over zorgmijdende patiënten. Dat zijn patiënten die het advies van de huisarts niet opvolgen om financiële redenen. Dat varieert van het niet afhalen van medicijnen tot het uitstellen van een röntgenfoto of zelfs het niet opvolgen van een verwijzing naar het ziekenhuis. Na onze eerdere, eigen onderzoeken hebben het ministerie, de LHV, Zorgverzekeraars Nederland en de Consumentenbond de handen ineen geslagen. Op dit moment wordt er gezamenlijk onderzocht hoe groot het probleem van zorgmijden daadwerkelijk is en hoe het kan worden voorkomen. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.

Reactie LHV-voorzitter

Bekijk ook de reactie van LHV-voorzitter Ella Kalsbeek, die zij gaf tijdens het Prinsjesdagontbijt van Medisch Contact.

De Rijksbegroting en Miljoenennota zijn hieronder in te zien.