Miljoenennota: geen vergoeding tolkentelefoon voor zorg aan vluchtelingen

 
Miljoenennota: geen vergoeding tolkentelefoon voor zorg aan vluchtelingen
Het Kabinet stelt ook in deze Miljoenennota geen geld beschikbaar voor de vergoeding van de tolkentelefoon. Een gemiste kans, vindt de LHV. Wij vinden de tolkentelefoon onmisbaar voor vluchtelingen die nieuw in een gemeente komen en naar de dokter moeten.

“Zonder tolkentelefoon is het voor huisartsen heel moeilijk om de juiste zorg te leveren aan vluchtelingen", stelt Ella Kalsbeek, LHV-voorzitter. “Iedere vluchteling die nieuw in een gemeente komt en naar de dokter moet, zou gebruik moeten kunnen maken van de tolkentelefoon. Dat is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden. Zo krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de huisarts niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet."

Permanente oplossing

De LHV vraagt al geruime tijd aandacht voor de zorg aan vluchtelingen. Dit heeft geleid tot een tijdelijke maatregel voor een klein deel van de vluchtelingen die op dit moment doorstroomt naar de gemeenten. Maar het doel is een permanente oplossing voor alle vluchtelingen in de gemeenten. En niet alleen voor de huisarts, maar voor alle zorgverleners.

Meer tijd voor de patiënt

Het kabinet geeft aan de zorgkosten onder controle te hebben. In 2017 wordt meer geld vrijgemaakt voor zorg en wordt de geplande bezuiniging op de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg van een half miljard teruggedraaid. Verder wordt 30 miljoen uitgetrokken voor het Deltaplan Dementie, 200 miljoen euro voor de langdurige zorg en 180 miljoen euro voor wijkverpleging. Volgens de LHV is het goed dat er extra geld komt voor de wijkverpleging, die samen met de huisarts een tandem vormt in de wijk. Onduidelijk is of het extra bedrag voldoende is, gezien de toenemende zorgvraag.

Positief is de aandacht van de regering voor kwetsbare groepen. Eerder constateerde de LHV dat huisartsen te weinig tijd en mogelijkheden hebben om kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking de zorg en aandacht te geven die ze verdienen. Zeker nu de zorgvraag complexer wordt en mensen langer thuis blijven wonen. Meer tijd voor deze patiënten is een speerpunt van de LHV.

Lees meer over de beleidsagenda van het ministerie van VWS op www.hetzorgverhaal.nl