Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

 
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz
Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een verwijzing naar de ggz te herhalen.

De afspraken zijn gemaakt in het kader van ‘Ontregel de zorg’ en zijn bedoeld om de administratieve lasten voor ggz-behandelaars te verlagen. Ook zou de druk op de huisarts hierdoor moeten verminderen.

Wanneer is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk?

De belangrijkste afspraken voor u als huisarts:

  • Uw verwijzing is nodig in de volgende situaties:
    • Bij de start van diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-ggz dan wel gespecialiseerde ggz.
    • Bij de gespecialiseerde ggz: bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen.
    • Bij de generalistische basis-ggz: na het verstrijken van 365 dagen in zorg (met uitzondering van chronische patiënten) en wanneer sprake is van een nieuwe zorgvraag.
  • De geldigheidsduur van de verwijzing is 9 maanden (275 dagen), vanaf de aanmelddatum bij de ggz-aanbieders. De aanmelddatum is de datum dat de behandeling start, niet het moment dat een patiënt op de wachtlijst komt te staan. Binnen die periode hoeft u dus geen nieuwe verwijzing te maken.

  • Bij doorverwijzing binnen de ggz hoeft de huisarts geen verwijsbrief te maken.
  • Er staat ook duidelijker in beschreven dat de ggz de huisarts op de hoogte zal brengen wanneer zij bij een patiënt een behandeling start en beëindigt, en in sommige situaties ook tussentijds.

Download de Verwijsafspraken

Een ggz-behandelaar zou dus alleen in de hierboven genoemd situaties huisartsen kunnen vragen om een verwijzing. Wordt u toch in een andere situatie gevraagd om een (nieuwe) verwijzing te maken? Meldt dan aan de ggz-behandelaar dat dat volgens deze afspraken niet meer hoeft. Alle ggz-aanbieders vallen onder deze afspraken.

Deze afspraken zijn een vervolg op de eerdere gemaakte afspraken uit 2017, van de branche- en beroepsverenigingen uit de ggz en uit de huisartsenzorg en de zorgverzekeraars.

Wachttijden onverminderd zorgelijk

Deze afspraken zullen de wachttijden in de ggz – en de consequenties die u daarvan merkt in de huisartsenpraktijk – vanzelfsprekend niet oplossen. Het zorgt er hoogstens voor dat u tussentijds geen nieuwe verwijsbrief hoeft te maken voor patiënten die lange tijd op een wachtlijst staan.

De LHV blijft onverminderd aandacht vragen voor de zorgen van huisartsen over de toegang tot de ggz.