Minister: "Afspraken akkoorden zo nodig meer verplichtend"

 
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil afspraken in hoofdlijnakkoorden indien nodig een meer verplichtend karakter wil geven. Dat zei hij in het debat over de VWS-begroting. De LHV is blij met deze uitspraak. Eerder riepen InEen en de LHV Bruins op om te zorgen voor meer waarborgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Begin november constateerden huisartsenorganisaties dat zorgverzekeraars in 2018 onvoldoende investeren in de zorg voor kwetsbare patiënten. Dat bleek na bestudering van alle contracten. En dat terwijl de overheid juist extra geld heeft vrijgemaakt om te investeren in de zorg voor onder meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken, patiënten in achterstandssituaties en de zorg in avond, nacht en weekend.

Afspraken nakomen

Meerdere Kamerleden vroegen de minister ervoor te zorgen dat afspraken uit akkoorden worden nagekomen. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber diende een motie in om te zorgen dat afspraken "ook daadwerkelijk een vertaling krijgen in de lokale contracten tussen zorgverzekeraars en huisartsen". Bruins neemt deze motie over, waarmee het kabinetsbeleid wordt.

Harde afspraken

“We zijn blij dat minister Bruins zegt dat hij meer verplichtende afspraken kan en wil maken in een nieuw hoofdlijnenakkoord”, aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Het overnemen van de ChristenUnie-motie waarin om waarborgen wordt gevraagd, sluit hier mooi bij aan. We kijken ernaar uit om hierover de komende tijd met patiënten, verzekeraars en het ministerie harde afspraken te maken in het kader van de zorgakkoorden 2019-2022.”