Minister bouwt steun aan LSP af

 
Minister Schippers (VWS) gaat de overheidssteun aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) afbouwen. De minister heeft dit gisteren schriftelijk aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij reageert hiermee op de verwerping vorige week van het wetsvoorstel met betrekking tot het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) door de Eerste Kamer. In een motie van Eerste Kamerlid Tan (PvdA) was om stopzetting van de steun aan het LSP gevraagd.

Schippers heeft Nictiz opdracht gegeven binnen drie maanden met een voorstel te komen waarmee haar beleidsmatige, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het LSP wordt beëindigd. In afwachting van dit voorstel zullen er geen nieuwe patiënten aangemeld kunnen worden bij het LSP. Voor de informatie-uitwisseling over al aangemelde patiënten blijft het LSP beschikbaar.

Geen zorgpas
De minister kondigt verder aan nog nader te bezien in hoeverre en zo ja welke aanvulling van de bestaande wet- en regelgeving noodzakelijk is om veilig digitaal transport van gegevens tussen zorgverleners mogelijk te maken.
Tot slot deelde Schippers de beide Kamers mee, dat zij niet zal voldoen aan het verzoek om de mogelijkheden van een zorgpas te onderzoeken.

Lees de reactie van de minister aan de Eerste Kamer
Download de brief aan de Tweede Kamer