Minister Bruins op bezoek bij huisartsen in Afferden

 
Minister Bruno Bruins (voor Medische Zorg en Sport) was maandag 18 juni op bezoek bij de huisartsenpraktijk van Hans Peter Jung en zijn collega’s in Afferden. Een praktijk waar de huisartsen in een VGZ-pilot meer tijd krijgen voor de patiënt en het concept Positieve Gezondheid centraal staat.

Vlnr LHV-voorzitter Ella Kalsbeek, huisarts Hans Peter Jung en minister Bruno Bruins“Ik vond het inspirerend om te zien wat er in Afferden gebeurt”, zegt Bruins. “Doordat de huisartsen minder consulten hebben, hebben ze meer tijd en kunnen ze beter doorvragen. Als een patiënt schulden heeft, kan de huisarts dat niet oplossen, daar moet de gemeente bij helpen. Hans Peter Jung legt dus verbindingen met het sociale domein.”

15 minuten per consult

De VGZ-pilot Meer tijd voor de patiënt houdt in dat de praktijk geld krijgt voor een extra huisarts. Ook betaalt VGZ een vast bedrag per patiënt, in plaats van een vergoeding per consult. Hierdoor kunnen de huisartsen gemiddeld 15 minuten tijd aan een consult besteden.

Hans Peter Jung: “De resultaten zijn op alle punten positief: minder verwijzingen, goedkoper voorschrijfgedrag en een hoge patiënttevredenheid. En wijzelf hebben het plezier in ons werk teruggevonden. Wij hebben de regie.”

Bruikbaar voor veel praktijken

Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek is er dus alle reden om de pilot breder uit te rollen.

“De grote vraag is waarom VGZ dat na 3 jaar nog steeds niet breed doet. Natuurlijk moeten we kijken waar en in welke praktijken een oplossing als deze helpt om meer tijd voor de patiënt te creëren. Er is altijd maatwerk nodig. Maar deze pilot kan in veel meer praktijken goed uitpakken.”