Minister kritisch over huisartsen die goodwill vragen

 
Minister Schippers (VWS) is geen voorstander van het vragen van goodwill bij overname van de huisartsenpraktijk wanneer dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg, dit leidt tot schaalvergroting of als dit een opwaartse druk op de tarieven van de huisartsenzorg tot gevolg zou hebben. Dat zegt ze in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP. Bovendien geeft de bewindsvrouw aan dat er geen hoge, financiële drempel zou moeten zijn voor jonge huisartsen om een praktijk over te nemen.

Met haar antwoorden sluit de minister aan bij de mening van de LHV over goodwill. LHV vice-voorzitter Bram Stegeman liet eerder in De Telegraaf weten het betalen van goodwill geen goede ontwikkeling te vinden. "Het gaat de vrije vestiging van huisartsen tegen. Die kunnen zich hierdoor niet meer drempelloos vestigen. Bovendien is er geen reden meer voor, omdat alle huisartsen zijn afgekocht." Dat betekent overigens niet dat een met pensioengaande huisarts geen reëel bedrag kan vragen voor de overname van ondermeer de inventaris.

Bestuurslid Paulus Lips in Medisch Contact: "Het geld dat je als beginnend huisarts moet steken in goodwill, kun je niet meer steken in de kwaliteit van zorg. Afgezien daarvan zou de keuze van een opvolger alleen moeten afhangen van het antwoord op de vraag of de nieuwe huisarts past bij de collega's en de patiënten - en niet van financiële draagkracht. Wij doen dan ook een moreel appèl op de leden om geen goodwill te vragen of te betalen."

Goodwillfonds

De minister geeft tot slot aan geen reden te zien waarom huisartsen goodwill zouden moeten betalen of willen ontvangen bij overname van de praktijk. Er is immers sinds geruime tijd een adequate pensioenvoorziening voorhanden. Huisartsen die gestart zijn voordat de pensioenvoorziening er was, hebben inmiddels aanspraak kunnen maken op het Goodwillfonds en de eerder ingelegde goodwill teruggekregen.