Minister neemt vluchteling en zorgverlener niet serieus

 
Minister neemt vluchteling en zorgverlener niet serieus
Minister Schippers neemt de vluchtelingen die nieuw in een gemeente komen wonen en alle zorgverleners die hen de juiste zorg proberen te leveren, niet serieus. Dat stelt de LHV in een eerste reactie op het tegenvoorstel van minister Schippers voor de vergoeding van de tolkentelefoon.

Google Translate

Politieke partijen GroenLinks, D66, CU en Denk hebben bij de behandeling van de VWS Begroting 2017 gevraagd om een structurele vergoeding van de tolkentelefoon. In reactie stelt de minister nu een tijdelijke (maximaal 2 jaar) regeling voor, alleen voor huisartsen. Daarbij kunnen vluchtelingen alleen het eerste half jaar na aankomst in een gemeente gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Daarna zou volgens Schippers onder meer gebruik gemaakt moeten worden van Google Translate.

Niet voor de lol

De LHV vindt dat de minister met dit voorstel alle vluchtelingen die inwoner worden van onze gemeenten én de zorgverleners die zich voor hen inzetten, niet serieus neemt.

  1. Het kan hier niet gaan om een tijdelijke regeling. Er zullen altijd vluchtelingen blijven die een status krijgen. Het is principieel onjuist hen de tolkentelefoon en dus goede zorg te onthouden.
  2. Een half jaar recht op de tolkentelefoon is te weinig. Dit blijkt ook uit onderzoek van onder meer kenniscentrum Pharos. Om de complexe zorgvragen en trauma’s van vluchtelingen goed te kunnen behandelen is de beheersing van het Nederlands op voldoende niveau essentieel. Wel moet een vluchteling niet oneindig gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon, maar bijvoorbeeld de eerste 2 jaar na aankomst in de gemeente.
  3. Niet alleen huisartsen hebben de tolkentelefoon hard nodig. Ook andere zorgverleners in de buurt: fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, apothekers, verloskundigen en de GGD. Bekijk onze gezamelijke oproep.
  4. Zorgverleners zetten de tolkentelefoon niet in “voor de lol”. Ervaring leert dat zorgverleners de tolkentelefoon alleen inzetten als het echt nodig is. Dus niet wanneer ze het af kunnen met Engels of wanneer de klacht zeer duidelijk is. Angst voor misbruik is ongegrond.
  5. De structurele inzet van de tolkentelefoon is de enige manier waarop veilig zorg verleend kan worden. Alleen dan krijgt de patiënt optimale zorg en loopt de zorgverlener niet onnodig het risico een medische fout te maken omdat de communicatie tekortschiet.

Achtergrond

Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen. Mensen die allemaal een dokter nodig hebben. Veel artsen en andere zorgverleners melden ons de problemen die zij ervaren bij het verlenen van zorg aan deze groep, doordat zij geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Zorgverleners achten het van groot belang dat juist deze groep kwetsbare mensen inclusief de grote groep nareizers, die nieuw in een gemeente komen wonen en naar een zorgverlener moeten, gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Hierover stuurden de LHV en zeven andere zorgorganisaties recent een brief naar de Tweede Kamer.