Minister stelt bezuiniging huisartsenzorg bij

 
Minister Schippers verlaagt de aangekondigde bezuiniging op de huisartsenzorg van 132 naar 112 miljoen. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Op basis van de laatste cijfers van het College voor Zorgverzekeringen hebben huisartsen, logopedisten en verloskundigen in 2009 en 2010 minder te veel uitgegeven dan eerder werd aangenomen.

In haar brief waarschuwt de minister ook direct voor de situatie in 2011: "Uit de cijfers van oktober 2011 van het CVZ is ook een aanzienlijke financiële dreiging waar te nemen voor wat betreft de huisartsenzorg in 2011. In verband met de onzekerheid rondom dit cijfer verbind ik hier nu geen conclusies aan. Gelet op beheersing van de zorguitgaven dienen eventuele overschrijdingen wel geredresseerd te worden. Dit kan ook gedurende het lopende jaar. Mede gezien de financiële dreiging voor 2011 roep ik de huisartsensector nogmaals op om aan te sluiten bij de (inmiddels) lopende besprekingen met de eerste lijn over een gedeelde bestuurlijke agenda, waarin ik ook afspraken wil maken over hoe om te gaan met mogelijke overschrijdingen en de beschikbare financiële ruimte."

LHV: "Kern van probleem komt niet op tafel"
De LHV heeft de minister de afgelopen maanden bij herhaling gevraagd om een onderbouwing van de vermeende overschrijding op de huisartsenzorg. "Tot op heden hebben wij die niet ontvangen", zegt Steven van Eijck, voorzitter van de LHV. "Dat maakt een gesprek over de oplossing van het probleem vrijwel onmogelijk, laat staan een gesprek over de toekomst van de huisartsenzorg. De minister wil praten over 2013 en verder maar niet over 2012. Daarmee komt de kern van het probleem, de gevolgen van deze bezuiniging voor de patiënt, dus niet op tafel. Daar wil de minister gewoon niet over praten. Zij gooit eerst de deur in het slot en zegt dan 'kom vooral binnen'. Dat is geen houding die uitnodigt tot een gesprek over de werkelijke aard van de problematiek: de funeste consequenties die deze structurele bezuiniging heeft voor de kwaliteit van de zorg en daarmee voor de patiënt."

Lees de brief van de minister