Minister steunt idee voor inzicht in medische gegevens op HAP

 
Minister steunt idee voor inzicht in medische gegevens op HAP
In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten die ze daar zien. 20 maart berichtten we u al dat we onderzoeken of we de beschikbaarheid van medische gegevens op de post kunnen verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer uit minister De Jonge zijn steun daarvoor.

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) zijn de actuele medische gegevens van ongeveer 8 miljoen Nederlanders beschikbaar op de huisartsenpost. Zij hebben hiervoor de vereiste toestemming gegeven. Een klein deel van de Nederlanders heeft hiervoor expliciet geen toestemming gegeven; een veel groter deel heeft nog geen keuze gemaakt.

Snelle triage

Informatie over de actuele medische situatie helpt bij een snelle triage en het leveren van goede zorg, juist onder deze omstandigheden. Daarom onderzoeken InEen, LHV, NHG en de Patiëntenfederatie samen met het ministerie van VWS hoe patiëntgegevens uitsluitend voor de duur van de coronacrisis snel beschikbaar kunnen worden gemaakt op de huisartsenpost.

In een brief die minister Hugo de Jonge gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, geeft hij aan dat wordt bekeken op welke wijze omgegaan kan worden met het toestemmingsvereiste voor het beschikbaar maken van huisartsinformatie voor huisartsenposten.

Voor mensen die nog geen keuze gemaakt hebben

Er wordt gewerkt aan een constructie met tijdelijke veronderstelde toestemming (corona-opt in) voor die mensen die nog geen toestemmingskeuze kenbaar hebben gemaakt. Hierbij blijft de mogelijkheid voor een opt-out bestaan. Gegevens van patiënten die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen uitwisseling van hun gegevens zullen niet beschikbaar zijn of komen op de huisartsenpost.

Taskforce werkt plan verder uit 

Er is een taskforce waarin de koepels, Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, LSP-beheerder VZVZ en het ministerie van VWS samenwerken. Deze kan nu op volle kracht vooruit. De taskforce werkt de juridische, organisatorische en technische aspecten uit. VWS bekijkt met de toezichthouders welke juridische randvoorwaarden voor deze tijdelijke oplossing moeten gelden. Het doel is dat de oplossing binnen enkele weken kan worden opgeleverd.

Mogelijk ook op SEH

Ook op de spoedeisende hulp (SEH) is behoefte aan huisartsinformatie. Bekeken wordt of de corona-opt in ook voor het toegankelijk maken van huisartsinformatie voor de SEH kan gelden. Daarom neemt vanaf nu ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen deel aan de taskforce.