Minister wil duidelijkheid over beschikbare bedden eerstelijnsverblijf

 
Minister wil duidelijkheid over beschikbare bedden eerstelijnsverblijf
Zorgverzekeraars moeten zorgen voor een loket dat zicht heeft op de beschikbare eerstelijnsbedden (ELV) per regio. Voor de zomer volgt hierover een brief. Dit heeft minister Schippers (VWS) toegezegd tijdens het Algemeen Overleg mondzorg/eerstelijnszorg op dinsdag 21 februari.

De LHV maakt zich al tijden hard voor 1 loket per regio waar u als huisarts eenvoudig de beschikbaarheid en locatie van het ELV kunt navragen. De minister legt de verantwoordelijkheid duidelijk bij de verzekeraars. Voor de LHV staat voorop dat er snel een oplossing komt. 

Eenheid in verwijzing

Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. Of uw patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een ELV, weegt u als huisarts af vanuit de thuissituatie van de patiënt. Dit doet u eventueel met hulp van het afwegingsinstrument. Volgens de LHV zijn geen extra verwijscriteria nodig voor een ELV en moet de verwijzing zonder administratieve belasting, dus geen extra formulieren, kunnen gebeuren.

Binnenkort vragen wij aan de hand van een korte online vragenlijst naar uw ervaring met het ELV. Bekijk ook ons dossier Eerstelijnsverblijf.