Minister wil ook andere zorgverleners ‘ontregelen’

 
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wil vaart maken met ‘ontregelen’, zei hij tijdens de schrapconferentie op 18 november in Utrecht. Het goede voorbeeld in het verminderen van bureaucratie is volgens de minister door de huisartsenzorg gegeven en daarvan kunnen ook andere zorgverleners en sectoren profiteren. “De kern van het verhaal is: leg kwaliteitsbewaking primair bij de professionals en stap af van indicatoren die niks zeggen over kwaliteit”, zei LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.

"Het is heel belangrijk dat professionals in de lead blijven in dit proces", gaf Ella Kalsbeek andere beroepsgroepen mee. "Tenslotte weten zij het best hoe een regel of afspraak in de praktijk uitwerkt. En pas op dat je niet gaat verzanden. Voor je het weet zit je in een zelfde proces als waar je uit weg wilde komen. Als LHV hebben wij destijds met NHG en InEen samen de uitdaging opgepakt en dan kom je toch het verst."

Schrappen en verbeteren

De Denktank (Ont)Regel De Zorg bracht mede op initiatief van actiecomité Het Roer Moet Om in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals zoals fysiotherapeuten, psychiaters en verpleegkundigen per werkweek aan administratie besteden: zo’n 40 procent van hun tijd. Daarom is een schrap- en verbeterplan van (Ont)Regel de Zorg opgesteld dat 5 stappen telt.

Het Roer Gaat Om

In de afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben huisartsen, huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid samen maatregelen genomen om de bureaucratie en administratieve lasten in de huisartsenzorg te verminderen. Ella Kalsbeek: "Door kritisch te kijken hebben we samen resultaat kunnen bereiken. Maar het indammen van administratieve lasten blijkt continu onderhoud te vragen: waar je de ene regel afschaft, duikt een nieuwe weer op."

Onder de noemer Het Roer Gaat om is ook gewerkt aan knelpunten in de samenwerking en gelijkwaardigheid en op het gebied van kwaliteit.